Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 312E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Proje konusunun verilmesi
Arazi gezisi
2 Proje alanına yönelik analiz çalışmaları.mevcut durum tespiti .yakın çevre ile ilişkiler. doğal sistemler analizi. potansiyeller. 1/1000 ortak maket teslimi.
3 Proje alanına yönelik kavramsal şemanın geliştirilmesi . eskizler . diyagramlar . skeçler . 3 boyutlu ifadeler
4 Proje alanına yönelik genel tasarım kararlarının geliştirilmesi. 1/1000 plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler
5 Fikir projesi teslimi . 1/1000 plan. kesit. skeçler. 3 boyutlu ifadeler .
6 Fiziksel kurgunun geliştirilmesi. 1/500 plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. skeçler . kolaj. maket .
7 Fiziksel kurgunun geliştirilmesi. genel plantasyon kararları 1/500 plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. skeçler. kolaj . maket
8 avan proje sunum . 1/500 plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler. kolaj .maket
9 ara teslim.1/1000 fikir projesi. 1/1000-1/500 avan proje. plan. kesit. 3 boyutlu görseller. kolaj. diyagramlar. maket.
10 1/200 yapısal çözümler, plan. kesit. skeç. 3 boyutlu ifadeler.
11 1/200 plantasyon kararları. bitki listeleri. plan. kesit. 3 boyutlu ifadeler. kolaj. maket
12 avan proje sunum.1/200 plan. kesit. maket
13 detay çalışmaları.konstrüksiyon detayları, sistem detayları.
1/100.1/50. 1/20 plan, kesit, maket
14 detay çalışmaları. plantasyon detayları.1/100.1/50.1/20 plan, kesit, maket
proje sunum çalışmaları, seminer
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024