Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 441E - Yeni Ürün Geliştirme
 

EUT 441E - Yeni Ürün Geliştirme

Dersin Amaçları

1.Ürün tasarymy ve geli?tirmenin rekabetçi ekonomilerdeki rolününün
anla?ylmasyny sa?lamak
2.Firma ölçe?inde ürün geli?tirme süreci ve a?amalaryyla ilgili temel
kavramlaryn anla?ylmasyny sa?lamak,
3.Firma ölçe?inde ürün geli?tirme faaliyetlerinin organizasyonu ve bu
organizasyondaki aktörlerin anla?ylmasyny sa?lamak
4.Ürün geli?tirme sürecinde endüstriyel tasarymyn ve tasarymcylaryn rol,
sorumluluk ve katkysyna dair bir perspektif kazandyrmak

Dersin Tanımı

Firmalary yeni ürün tasarymy ve geli?tirmeye zorlayan faktörler. Yeni ürün
stratejileri. Yeni ürün geli?tirmenin önemi. Yeni ürün geli?tirme faaliyetlerinin
süreç ve organizasyonu. Ürün planlama. Mü?teri ve kullanycy ihtiyaçlarynyn
saptanmasy. Ürün spesifikasyonlary. Konsept geli?tirme. Konsept seçimi.
Konsept testi. Ürün mimarisi. Yeni ürün geli?tirme sürecinde endüstriyel
tasarymyn rolü. Prototipleme. Ürün geli?tirmenin ekonomisi. Türkiye den ve
dünyadan örneklerle yeni ürün geli?tirme faaliyetlerinin analizi.

Koordinatörleri
Çiğdem Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022