Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 441E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yeni Ürün Geliştirme
İngilizce New Product Development
Dersin Kodu
EUT 441E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Çiğdem Kaya Pazarbaşı
Dersin Amaçları 1.Ürün tasarymy ve geli?tirmenin rekabetçi ekonomilerdeki rolününün
anla?ylmasyny sa?lamak
2.Firma ölçe?inde ürün geli?tirme süreci ve a?amalaryyla ilgili temel
kavramlaryn anla?ylmasyny sa?lamak,
3.Firma ölçe?inde ürün geli?tirme faaliyetlerinin organizasyonu ve bu
organizasyondaki aktörlerin anla?ylmasyny sa?lamak
4.Ürün geli?tirme sürecinde endüstriyel tasarymyn ve tasarymcylaryn rol,
sorumluluk ve katkysyna dair bir perspektif kazandyrmak
Dersin Tanımı Firmalary yeni ürün tasarymy ve geli?tirmeye zorlayan faktörler. Yeni ürün
stratejileri. Yeni ürün geli?tirmenin önemi. Yeni ürün geli?tirme faaliyetlerinin
süreç ve organizasyonu. Ürün planlama. Mü?teri ve kullanycy ihtiyaçlarynyn
saptanmasy. Ürün spesifikasyonlary. Konsept geli?tirme. Konsept seçimi.
Konsept testi. Ürün mimarisi. Yeni ürün geli?tirme sürecinde endüstriyel
tasarymyn rolü. Prototipleme. Ürün geli?tirmenin ekonomisi. Türkiye den ve
dünyadan örneklerle yeni ürün geli?tirme faaliyetlerinin analizi.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Yeni ürün geli?tirme faaliyetlerinin rekabetçi bir ekonomideki rol ve önemini
kavrar
2. Yeni ürün tasarymy ve geli?tirme faaliyetlerinin organizasyon biçimlerini ve bu
organizasyon biçimlerindeki aktörleri tanymlar
3. Yeni ürün geli?tirme sürecinin bütünü ve a?amalaryny, bu a?amalarynyn
birbirleriyle ili?kilerini ve bu a?amalarda kullanylan yöntemleri bilir ve uygular.
4. Yeni ürün geli?tirme süreci boyunca endüstriyel tasarymyn oynady?y rolü kavrar.
5. Yeni ürün geli?tirme sürecinde endüstriyel tasarymcylar için gerekli temel
becerileri edinir ve uygular.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Ulrich, K.T. and Eppinger, S.D.,, 2004, Product Design and Development,
McGrawHill Inc.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020