Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 436E - Kentsel Çevre için Evrensel Tasarım
 

SBP 436E - Kentsel Çevre için Evrensel Tasarım

Dersin Amaçları

1.Evrensel Tasarım kavramını anlamak, anlatmak,
2.Evrensel tasarım prensip ve ilkelerini kentsel çevrede değerlendirmek, tartışmak,
3.Evrensel tasarım konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
4.Şehir Planlama öğrencilerinin eğitiminde uluslar arası ve ulusal düzeyde Evrensel Tasarım deneyimlerini irdeleyerek ve bir tartışma ortamı yaratarak öneriler geliştirmeye teşvik etmek.

Dersin Tanımı

Yeni bir paradigma olarak evrensel tasarımın tanımı; Tarihsel gelişim süreci; Evrensel tasarımın ilkeleri ve evrensel tasarım rehberleri; Dezavantajlı gruplar, Disiplinlerarası içerikte evrensel tasarım; Evrensel tasarım ve kentsel çevre ilişkisi; farklı ülke örneklerinde Evrensel tasarım uygulamaları; Evrensel tasarımda ulusal politikalar, Evrensel tasarım eğitimi ve Evrensel tasarımın geleceği,

Koordinatörleri
Hatice Ayataç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024