Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 436E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kentsel Çevre için Evrensel Tasarım
İngilizce Universal Design for Urban Environment
Dersin Kodu
SBP 436E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
8 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hatice Ayataç
Dersin Amaçları 1.Evrensel Tasarım kavramını anlamak, anlatmak,
2.Evrensel tasarım prensip ve ilkelerini kentsel çevrede değerlendirmek, tartışmak,
3.Evrensel tasarım konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
4.Şehir Planlama öğrencilerinin eğitiminde uluslar arası ve ulusal düzeyde Evrensel Tasarım deneyimlerini irdeleyerek ve bir tartışma ortamı yaratarak öneriler geliştirmeye teşvik etmek.
Dersin Tanımı Yeni bir paradigma olarak evrensel tasarımın tanımı; Tarihsel gelişim süreci; Evrensel tasarımın ilkeleri ve evrensel tasarım rehberleri; Dezavantajlı gruplar, Disiplinlerarası içerikte evrensel tasarım; Evrensel tasarım ve kentsel çevre ilişkisi; farklı ülke örneklerinde Evrensel tasarım uygulamaları; Evrensel tasarımda ulusal politikalar, Evrensel tasarım eğitimi ve Evrensel tasarımın geleceği,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar
1. Evrensel tasarım tanım ve ilkelerini öğrenmek,
2. Evrensel tasarım ve kentsel çevre ilişkisini anlamak,
3. Evrensel tasarım için ülkeler arası yaklaşım farklılıklarını analiz etmek ve ulusal politikalara katkı sağlamak,
Önkoşullar Ödev Zorunludur. Öğrenciler ödev kapsamında ilgilendikleri bir örnek üzerinden evrensel tasarım ilkelerine göre analiz ve değerlendirme yapacaktır.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020