Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 366E - Çevre Sorunlarına Giriş
 

SBP 366E - Çevre Sorunlarına Giriş

Dersin Amaçları

Bu ders kapsamında öğrencilere Şehir ve Bölge Planlama çalışmaları kapsamında karşılaşılabilecek temel çevre sorunları ve bunların çözümleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Şehir ve Bölge Planlama 3. sınıf öğrencilerine Çevre Mühendisliği disiplininin temel esasları ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bunlar; su kirliliği ve kontrolü, evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık, hava kirliliği, su temini ve kanalizasyon, arazi kullanımı ve bütünleşik havza yönetimidir .

Koordinatörleri
Ayşe Gül Tanık
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022