Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 366E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Sorunlarına Giriş
İngilizce Introduction to Environmental Problems
Dersin Kodu
SBP 366E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Gül Tanık
Dersin Amaçları Bu ders kapsamında öğrencilere Şehir ve Bölge Planlama çalışmaları kapsamında karşılaşılabilecek temel çevre sorunları ve bunların çözümleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Şehir ve Bölge Planlama 3. sınıf öğrencilerine Çevre Mühendisliği disiplininin temel esasları ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bunlar; su kirliliği ve kontrolü, evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık, hava kirliliği, su temini ve kanalizasyon, arazi kullanımı ve bütünleşik havza yönetimidir .
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020