Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 126E - İç Mimarlıkta Tarih, Kuram ve Eleştiri I
 

ICM 126E - İç Mimarlıkta Tarih, Kuram ve Eleştiri I

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı;
1. Farklı uygarlıkların mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek,
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,
5. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak.

Dersin Tanımı

Prehistorik çağdan ondördüncü yüzyıla kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kavramsal arkaplan, kuram ve eleştiri; kültürlerarası ilişkiler ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar; iç mimarlık örneklerinin karşılaştırmalı analizi ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi

Koordinatörleri
Deniz Çalışır Pençe
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024