Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 126E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlıkta Tarih, Kuram ve Eleştiri I
İngilizce His.Thry & Cr. in Int. Arch. I
Dersin Kodu
ICM 126E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. Farklı uygarlıkların mekan anlayışlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilen örnekleri bütünden detaya, iç mekan bileşenleri ile ilişkilendirerek incelemek,
3. Farklı uygarlıklara ait mekan örneklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmek ve değerlendirmek,
4. İncelenen örnekleri kavramsal arkaplan ve kuram bağlamında sorgulamak,
5. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Prehistorik çağdan ondördüncü yüzyıla kadar tarihsel süreçte dünyadaki uygarlıkların mekana farklı yaklaşımlarının örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kavramsal arkaplan, kuram ve eleştiri; kültürlerarası ilişkiler ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar; iç mimarlık örneklerinin karşılaştırmalı analizi ve eleştirel bir gözle değerlendirilmesi
Dersin Çıktıları I. Mekanı biçimlendiren coğrafi, tarihsel, sosyo-kültürel, ideolojik, politik, ekonomik ve dînî değişkenlerin rolü hakkında bilgi,
II. Tarihi süreç içerisinde, farklı uygarlıklara ait seçilmiş mekan örneklerini, iç mimari bileşenler bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi,
III. Mimarlık-iç mimarlık ortamını/kuramlarını oluşturan düşünsel arkaplanı sorgulama becerisi,
IV. İlgili konularda araştırma yapma becerisi,
V. Eleştirel okuma, düşünme ve ifade becerisi,
Önkoşullar I. Mekanı biçimlendiren coğrafi, tarihsel, sosyo-kültürel, ideolojik, politik, ekonomik ve dînî değişkenlerin rolü hakkında bilgi,
II. Tarihi süreç içerisinde, farklı uygarlıklara ait seçilmiş mekan örneklerini, iç mimari bileşenler bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi,
III. Mimarlık-iç mimarlık ortamını/kuramlarını oluşturan düşünsel arkaplanı sorgulama becerisi,
IV. İlgili konularda araştırma yapma becerisi,
V. Eleştirel okuma, düşünme ve ifade becerisi,
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Kuban, Doğan 2009. Batıya Göçün Sanatsal Evreleri: Anadolu'dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İş Bankası Kültür Yayınaları, İstanbul.
Blakemore, Robbie G., 2005. History of Interior Design and Furniture : from Ancient Egypt to nineteenth-century Europe, John Wiley and Sons, NY.
Crochet, Treena 2003 . Designer’s Guide to Furniture Styles, Prentice Hall.
Harwood, 2002. B, M. Bridge, C. Sherman, Architecture and Interior Design Through the 18.th Century, Prentice Hall, New Jersey.
Trachtenberg, M., 2002. Architecture: From Prehistory to Postmodernity, Harry N Abrams.
Kuban, Doğan., 2002. Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020