Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 162E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı Bilgisine Giriş
İngilizce Intr.to Building Construction
Dersin Kodu
MIM 162E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülten Aslıhan Ünlü
Dersin Amaçları 1. Yapı, yapı alt sistemlerini kavramsal düzeyde ele almak.
2. Yapı elemanları farkına varmasını sağlamak.
3. Yapım yöntemlerini farkına varmasını sağlamak
Dersin Tanımı Yapı, mimarlık teknolojisi ve yapı teknolojisi kavramları. Sistemler yaklaşımı ile yapı ve yapım Dersin İçeriği yöntemlerinin tanıtılması. Kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi ve bu bağlamda çevresel etmenler ve yapıdan beklenilen performans özelliklerinin tanıtılması. Yapı alt-sistemlerinin tanıtılması. Yapı elemanlarının (duvar, döşeme, çatı, merdiven, iç bölme) birer sistem olarak ele alınarak, yapılarının ve yapım yöntemlerinin örnekler ile ortaya koyulması
Dersin Çıktıları Teknik dokümantasyon: Teknik olarak net çizimler üretebilme, şartname yazabilme, malzeme,
sistem ve bileşenlerin bir araya gelişlerini resimleyen ve tanımlayan modeller hazırlayabilme.
Araştırma becerileri: Mimarlık ile ilgili ders programı ile ilgili bilgiyi, toplama,
değerlendirme, kaydetme, uygulama ve karşılaştırmalı olarak geliştirme.
Mevcut örneklerin kullanılması: Mevcut örneklerde var olan temel ilkeleri inceleme, kavrama
ve bu ilkelerin mimari ve kentsel tasarım projeleri ile ilişkilendirilmesi konusunda seçimler
yapabilme.
Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapma kaynaklar, kullanıcılar için sağlıklı çevre oluşturma ve
bina yapımı ve kullanımının gelecek nesillere karbon-doğal tasarım, biyolojik-iklimsel
tasarım ve enerji korunumu gibi konularda az etki bırakması için tasarımları optimizasyon,
korunum ve yeniden kullanıma uygun şekilde ele alma.
Taşıyıcı sistemler: Yerçekimi ve yanal yükler ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi,
kapsamı ve uygun bir şekilde uygulanabilmesi ile ilgili temel ilkeleri anlama.
Yapı kabuğu sistemleri: Temel performans, estetik, nem transferi, uzun dönem dayanım ve
enerji-malzeme kaynaklarına bağlı olarak yapı kabuğu sistemleri ve ilgili bir araya gelişlerin,
uygun bir şekilde uygulanması için gerekli temel ilkeleri anlama.
Yapı servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey dolaşım, güvenlik ve yangın korunumu sistemleri
gibi yapı servis sistemleri ile ilgili temel ilkeleri ve uygun uygulamaları ve bunların
performansını anlama.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Osbourn, D., Introduction to Building, Batsford Limited, London, 1985
Diğer Referanslar Allen, E., Fundamentals of Building Construction: Materials and Method, John Wiley & Sons,
(Other References) Canada, 1990.
Chudley, R., Construction Technology, Longman Ltd., 1999.
Foster, S.J., Structure And Fabric Part I, Part II, B.T. Batsford Limited, London, 1986.
Ching, F. D. K., Adams, C., “Çizimlerle Bina Yapım Rehberi”, Endüstri Merkezi Yayınları,
2006.
Olin, H. , Schmitt, J.L., Lewis, W. Construction, Principles, Materials, and Methods, Van
Nostrand Reinhold, 1995.
Reid, E., Understanding Buildings, A Multidisciplinary Approach, Construction Press, 1984.
Simmons, H.L. Construction- Principles, Materials, and Methods, 7th ed, John Wiley, 2001.
Smith, R.J., Andres, J.K., “Materials of Construction”, McGraw-Hill, 1988.
Brotrück, T., “Basics Roof Construction”, Birkhäuser-Publishers for Architecture, 2007.
Charlet, A., J., “Fundamental Building Technology”, Taylor&Francis Group, 2007.
Blanc, A., Blanc, S., “Stairs”, Architecture Press, Oxford, 2001.
Fleming, Eric, “Construction Technology - an illustrated introduction”, Blackwell Pub, 2005.
Meistermann, A., “Basics Loadbearing Systems”, Birkhäuser, Basel, 2007
Newman, M., “Standard handbook of structural details for building construction”, McGraw-Hill,
1993
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024