Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 242E - Planning Theory and Techniques
 

SBP 242E - Planning Theory and Techniques

Dersin Amaçları

1.Planlamanın kuramı ve planlamada kullanılan kuramların tarihsel perspektifte anlatılması
2.planlamanın toplumsal, ekonomik ve çevresel rolünün değerlendirilmesi
3.plancının politik ve teknik rollerinin öğretilmesi
4.kentsel sorunları sistem bakış açısıyla değerlendirme becerisi sağlamak
5.temel planlama tekniklerinin planlamada kullanım alanları bilgisini vermek

Dersin Tanımı

Planlamanın özüne ve sürecine ilişkin kuramlar, açıklayıcı ve normatif kuramlar, sosyo-politik kuramlar, karar kuramları, arazi kullanımı kuramları,1980’lerden sonra değişen mekansal paradigmalar ve kuramsal tartışmalar, planlamada yeni düşünce akımlarına dayalı yöntem tartışmaları. Planlama sürecinde tahmin, plan ve politika alternatifleri
hazırlama ve plan değerlendirme yöntemleri.

Koordinatörleri
Başak Demireş Özkul
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024