Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 242E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Planning Theory and Techniques
İngilizce Planlama Kavramı ve Teknikleri
Dersin Kodu
SBP 242E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Başak Demireş Özkul
Dersin Amaçları 1.Planlamanın kuramı ve planlamada kullanılan kuramların tarihsel perspektifte anlatılması
2.planlamanın toplumsal, ekonomik ve çevresel rolünün değerlendirilmesi
3.plancının politik ve teknik rollerinin öğretilmesi
4.kentsel sorunları sistem bakış açısıyla değerlendirme becerisi sağlamak
5.temel planlama tekniklerinin planlamada kullanım alanları bilgisini vermek
Dersin Tanımı Planlamanın özüne ve sürecine ilişkin kuramlar, açıklayıcı ve normatif kuramlar, sosyo-politik kuramlar, karar kuramları, arazi kullanımı kuramları,1980’lerden sonra değişen mekansal paradigmalar ve kuramsal tartışmalar, planlamada yeni düşünce akımlarına dayalı yöntem tartışmaları. Planlama sürecinde tahmin, plan ve politika alternatifleri
hazırlama ve plan değerlendirme yöntemleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Website: https://sites.google.com/view/sbp242e-planning-theory/home?authuser=0
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023