Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431E - Uygulama Projesi
 

MIM 431E - Uygulama Projesi

Dersin Amaçları

1. Binaların fonksiyonlarına uygun olarak alt sistemlerin geliştirilmesi, bunlar arasındaki entegrasyonun
Dersin Amacı sağlanmasında, öğrencilere estetik kaygıların yanısıra teknik ve yasal faktörleri de gözönüne alan mimari
çözümler bulma becerisinin kazandırılması.
(Course Objectives)
2. Yapı malzemesi seçiminin öğretilmesi.
3. Yapı elemanlarına ilişkin her ölçekteki detay projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır bir tasarımın
elde edilmesinin sağlanması

Dersin Tanımı

Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi. Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması(deprem yönetmeliği, ısı korunumuyönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği v.b.).Yapı alt sistemleriyle ilgili statik,sıhhi tesisat, mekanik ve
(Course Description)
elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje,
kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması.

Koordinatörleri
Gülten Aslıhan Ünlü
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024