Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulama Projesi
İngilizce Construction Project
Dersin Kodu
MIM 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülten Aslıhan Ünlü
Dersin Amaçları 1. Binaların fonksiyonlarına uygun olarak alt sistemlerin geliştirilmesi, bunlar arasındaki entegrasyonun
Dersin Amacı sağlanmasında, öğrencilere estetik kaygıların yanısıra teknik ve yasal faktörleri de gözönüne alan mimari
çözümler bulma becerisinin kazandırılması.
(Course Objectives)
2. Yapı malzemesi seçiminin öğretilmesi.
3. Yapı elemanlarına ilişkin her ölçekteki detay projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır bir tasarımın
elde edilmesinin sağlanması
Dersin Tanımı Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi. Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması(deprem yönetmeliği, ısı korunumuyönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği v.b.).Yapı alt sistemleriyle ilgili statik,sıhhi tesisat, mekanik ve
(Course Description)
elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje,
kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020