Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 103E - Sürdürülebilirlikte Mesleklerin Rolü
 

SBP 103E - Sürdürülebilirlikte Mesleklerin Rolü

Dersin Amaçları

Yerleşme, mimari, mekan, iç-mekan ve ürün üretimleri, tüketimleri ve geri dönüşümleri ile sürdürülebilirlik politikasının bölgesel ölçekten insan ölçeğine ilişkilendirilmesi; kavramın bu bağlamda bir sosyo-ekonomik ve kültürel öğe/esas olarak vurgulanması ve öncelikli tasarım ve planlama konusu olarak ele alınması; kavramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler, örnekler ve katılımcılar ile ilgili disiplinlerde sürdürülebilirlik bilincinin geliştirilmesi; öğrencilerin farklı sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları sürdürülebilir tasarım çözümleri ile ilişkilendirebilmesinin ve kendi yöntemlerini geliştirebilmesinin sağlanması.

Dersin Tanımı

1. Mekansal planlama bağlamında sürdürülebilirlik kavramının irdelenmesi,
2. Küresel şehirleşme dinamikleri (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme), şehirleşmenin nedenleri, şehir ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ‘Yeşil Şehirciliğin’ rolü,
3. Peyzaj karakteristikleri ve sürdürülebilirlikle ilişkisi,
4. Sürdürülebilirliğe entegrasyonda mekansal planlama araçlarının etkinleştirilmesi,
5. Çevre uyumlu mimari odaklı tasarım anlayışları ve teknolojilerinin araştırılması ışığında bina sistemlerinin ve mekan yaklaşımlarının anlaşılması,
6. Mimarlık pratiğinin kompleks sosyal ve politik bağlamında doğa ve çevre uyumlu bina tasarım sistemlerinin ve bunlara bağlı kültürel dinamiklerin incelenmesi,
7. Üretim-tüketim-geri dönüşüm döngüleri; ekoloji ve derin ekoloji kavramları; tasarım ve planlama hedefinin doğal ve kültürel/yerel kaynaklarla entegrasyonu, açık uçlu tasarım,
8. İç mekan ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramları, sürdürülebilir tasarım ve değerlendirme; geri dönüşüm ve yeniden kullanım,
9. Sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik bağlamında endüstriyel tasarımın rolü ve kullanılabilirliği,

Koordinatörleri
Azime Tezer
Cemile Tiftik
Gülşen Aytaç
Elif Küçüksayraç
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024