Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 103E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sürdürülebilirlikte Mesleklerin Rolü
İngilizce Role of Prof.in Sustainability
Dersin Kodu
SBP 103E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Azime Tezer
Cemile Tiftik
Gülşen Aytaç
Elif Küçüksayraç
Dersin Amaçları Yerleşme, mimari, mekan, iç-mekan ve ürün üretimleri, tüketimleri ve geri dönüşümleri ile sürdürülebilirlik politikasının bölgesel ölçekten insan ölçeğine ilişkilendirilmesi; kavramın bu bağlamda bir sosyo-ekonomik ve kültürel öğe/esas olarak vurgulanması ve öncelikli tasarım ve planlama konusu olarak ele alınması; kavramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler, örnekler ve katılımcılar ile ilgili disiplinlerde sürdürülebilirlik bilincinin geliştirilmesi; öğrencilerin farklı sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları sürdürülebilir tasarım çözümleri ile ilişkilendirebilmesinin ve kendi yöntemlerini geliştirebilmesinin sağlanması.
Dersin Tanımı 1. Mekansal planlama bağlamında sürdürülebilirlik kavramının irdelenmesi,
2. Küresel şehirleşme dinamikleri (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme), şehirleşmenin nedenleri, şehir ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ‘Yeşil Şehirciliğin’ rolü,
3. Peyzaj karakteristikleri ve sürdürülebilirlikle ilişkisi,
4. Sürdürülebilirliğe entegrasyonda mekansal planlama araçlarının etkinleştirilmesi,
5. Çevre uyumlu mimari odaklı tasarım anlayışları ve teknolojilerinin araştırılması ışığında bina sistemlerinin ve mekan yaklaşımlarının anlaşılması,
6. Mimarlık pratiğinin kompleks sosyal ve politik bağlamında doğa ve çevre uyumlu bina tasarım sistemlerinin ve bunlara bağlı kültürel dinamiklerin incelenmesi,
7. Üretim-tüketim-geri dönüşüm döngüleri; ekoloji ve derin ekoloji kavramları; tasarım ve planlama hedefinin doğal ve kültürel/yerel kaynaklarla entegrasyonu, açık uçlu tasarım,
8. İç mekan ölçeğinde sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramları, sürdürülebilir tasarım ve değerlendirme; geri dönüşüm ve yeniden kullanım,
9. Sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik bağlamında endüstriyel tasarımın rolü ve kullanılabilirliği,
Dersin Çıktıları 1. Sürdürülebilirlik, çevre ve ekoloji konuları ile ilgili farklı disiplinlerin yaklaşımları bağlamında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi elde edeceklerdir,
2. Sosyal inovasyon ve sürdürülebilirlik için mekansal planlama ve tasarım disiplinlerinin temel kavramlarını öğreneceklerdir,
3. Sürdürülebilirliğin disiplinler arası etkileşimi konusunda bilgi ve beceri elde edeceklerdir,
4. Ekolojik planlama ve tasarım yaklaşımlarını destekleyen yeni fikirler geliştirebileceklerdir,
5. Yapı elemanları ve sistemlerinin, insan performansı-sağlığına etkileri ve iç mekan kalitesi bağlamında gereksinim duyulan fizyolojik özellikler ile ilgili bilgi elde edeceklerdir,
6. Sürdürebilirlik ile ilgili farklı kaynak ve değerlendirme sistemlerini eleştirel bir yaklaşımla okuyup anlayabileceklerdir,
7. Profesyonel tasarım teorisi, etik ve değerler üzerinden tasarım pratiğinde bilgi düzeylerini arttıracaklardır.
8. Sürdürülebilir tasarım araçları ve değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Önkoşullar Dersin ön koşulu yoktur.
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Wheeler, S.M., Beatley T. 2014. Sustainable Urban Development Reader, Routledge, New York.
Diğer Referanslar Almy, D. 2007. On Landscape Urbanism, Center for American Architecture and Design, Canada.
Condon, P.M. 2010. Seven Rules for Sustainable Communities, Island Press, Washington.
Coyle, S. 2011. Sustainable and Resilient Communities: A Comprehensive Action Plan for Towns, Cities and Regions, Wiley & Sons, New Jersey.
Farr, D. 2008. Sustainable Urbanism Urban Design with Nature, Wiley & Sons, New Jersey.
Iyengar, K., (2015). Sustainable Architectural Design, an overview ,Routledge, New York
Layton, J.R., 2005. Redux: designs that reuse, recycle, and reveal, Gibbs Smith,, Utah.
Lehmann, S. 2010. The Principals of Green Urbanism: Transforming The City for Sustainability, Earthscan Ltd, London.
Papanek, V.2003. The Green Imperative – Ecology and Ethics in Design and Architecture, Thames & Hudson, London.
Sian Moxon, S., 2012. Sustainability in Interior Design, Laurence King Publishing, London.
Thackara, J. 2005. In the Bubble: Designing in a Complex World, MIT Press.
Walker, S. 2007. Sustainable by Design – Exploration in Theory and Practice, Earthscan Publishes, London.
Wiafe, D.E., Arku, S.F. (Eds), 2015. Sustainable utilization and management off natural resources in the era of climate change, Imprint Nova Publishers, New York.
Williams, D., Orr, D.W., 2007. Sustainable Design: Ecology, Architecture, and Planning, Wiley.
Winchip, S., 2012. Sustainable Design for Interior Environments, Fairchild Books, New York.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020