Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulama Projesi
İngilizce Construction Project
Dersin Kodu
MIM 431 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İkbal Çetiner
Dersin Amaçları 1. Binaların fonksiyonlarına uygun olarak alt sistemlerin geliştirilmesi, bunlar arasındaki entegrasyonun sağlanmasında, öğrencilere estetik kaygıların yanısıra teknik ve yasal faktörleri de gözönüne alan mimari çözümler bulma becerisinin kazandırılması.
2. Yapı malzemesi seçiminin öğretilmesi.
3. Yapı elemanlarına ilişkin her ölçekteki detay projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır bir tasarımın elde edilmesinin sağlanması.
Dersin Tanımı Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi. Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması(deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği v.b.).Yapı alt sistemleriyle ilgili statik,sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlatılması.
Dersin Çıktıları 1. Sürdürülebilir tasarım ilkelerini anlama
2. Taşıyıcı sistemleri ve uygulama ilkelerini anlama
3. Çevresel sistemlerin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını anlama
4. Bina kabuğu malzeme ve bileşenlerinin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını anlama
5. Bina servis sistemlerinin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını anlama
6. Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi
7. Yapı malzemesi, ürün ve bileşenlerinin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını anlama
8. Teknik dokümantasyon becerisi
9. Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi
Önkoşullar (MIM 232 MIN DD
veya MIM 232E MIN DD)
ve (MIM 242 MIN DD
veya MIM 242E MIN DD)
ve (MIM 244 MIN DD
veya MIM 244E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024