Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 497 - Yapı Üretiminde Süre Yönetimi
 

MIM 497 - Yapı Üretiminde Süre Yönetimi

Dersin Amaçları

1.Yapı üretiminde zaman faktörünün yönetimi ve projelerin zamanında bitirilebilmesi için gereken
kavramların anlaşılmasını sağlamak,
2.Proje planı ve programı (zaman, maliyet ve kaynak programları) hazırlanmasında ihtiyaç duyulan
veriler, yöntem ve kavramsal araçlar (planlama/programlama teknikleri) konusunda temel bilgileri
kazandırmak,
3.Proje plan ve programının hazırlanmasında zaman, kaynak ve maliyet unsurlarının arasındaki
etkileşimin anlaşılmasını sağlamak,
4.Yapım projelerinin plan ve programlarının bilgisayar ortamındaki yazılımları kullanarak
hazırlanmasına yönelik beceri kazandırmak,

Dersin Tanımı

Süre yönetiminde temel kavramlar, süre yönetiminde etkileşimli unsurlar; zaman, kaynaklar ve
para ilişkisi. Yapı üretim sürecinin çeşitli aşamalarında süre yönetimi. Yapı üretim sürecinin
katılımcıları açısından süre yönetimi. Süre yönetimi altsisteminin enformasyon sistemi içindeki
yeri ve diğer işlevsel altsistemlerle ilişkisi. Süre yönetiminde kullanılan teknikler. Süre
yönetiminde bilgisayar desteği, gereken bilgisayar sistemlerinin tasarımı; donanım, yazılım ve
insan boyutları

Koordinatörleri
Alaattin Kanoğlu
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024