Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 497 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapı Üretiminde Süre Yönetimi
İngilizce Time Management in Building Production
Dersin Kodu
MIM 497 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Alaattin Kanoğlu
Dersin Amaçları 1.Yapı üretiminde zaman faktörünün yönetimi ve projelerin zamanında bitirilebilmesi için gereken
kavramların anlaşılmasını sağlamak,
2.Proje planı ve programı (zaman, maliyet ve kaynak programları) hazırlanmasında ihtiyaç duyulan
veriler, yöntem ve kavramsal araçlar (planlama/programlama teknikleri) konusunda temel bilgileri
kazandırmak,
3.Proje plan ve programının hazırlanmasında zaman, kaynak ve maliyet unsurlarının arasındaki
etkileşimin anlaşılmasını sağlamak,
4.Yapım projelerinin plan ve programlarının bilgisayar ortamındaki yazılımları kullanarak
hazırlanmasına yönelik beceri kazandırmak,
Dersin Tanımı Süre yönetiminde temel kavramlar, süre yönetiminde etkileşimli unsurlar; zaman, kaynaklar ve
para ilişkisi. Yapı üretim sürecinin çeşitli aşamalarında süre yönetimi. Yapı üretim sürecinin
katılımcıları açısından süre yönetimi. Süre yönetimi altsisteminin enformasyon sistemi içindeki
yeri ve diğer işlevsel altsistemlerle ilişkisi. Süre yönetiminde kullanılan teknikler. Süre
yönetiminde bilgisayar desteği, gereken bilgisayar sistemlerinin tasarımı; donanım, yazılım ve
insan boyutları
Dersin Çıktıları 4. To give an ability to apply knowledge and software tools of time management on building projects.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Maddeler halinde 4-9 adet
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu bilgi ve becerileri kazanırlar;
I. Yapı üretiminde projenin zamansal hedef ve amaçlarına ulaşma açısından kullanabilecekleri yöntem
ve araçları tanıma, değerlendirme ve kullanma becerisi,
II. Yapım projelerine ilişkin zaman, kaynak ve maliyet plan ve programlarını (çizelge) teorik düzeyde
hazırlama becerisi,
III. Yapım projelerine ilişkin zaman, kaynak ve maliyet plan ve programlarını (çizelge) uygulama
düzeyinde hazırlama amaçlı yazılım kullanma becerisi.
IV. Zaman yönetimine ilişkin veri altyapısı oluşturma ve diğer işlevsel departmanlara yönelik raporlama
sistemleri geliştirme becerisi.
Önkoşullar MIM 332; MIM 332E
Gereken Olanaklar Bilgisayar ve Microsoft Project Yazılımı
Diğer
Ders Kitabı Ahuja, H.N., Project Management: Techniques in Planning & Controlling Construction
Projects, NewYork: John Wiley & Sons, 1984.
Diğer Referanslar Antill, J.M., & Woodhead, R.W., Critical Path Methods in Construction Practice,
NewYork: John Wiley & Sons, 1990.
? Kerzner, H., Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling &
Controlling, NewYork: Van Nostrand Rheinhold, 1989.
? Peters, G., Construction Project Management Using Small Computers, London: The
Architectural Press, 1984.
? Bartholomew, S.H., Construction Contracting: Business and Legal Principles,
Prentice Hall, Columbus Ohio, 1998
? Westney, R.E., Computerized Management of Multiple Small Projects, NewYork:
Marcel Dekker, 1992.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024