Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 450E - 20.yy Sanat ve Tasarımın Etkileşimi
 

EUT 450E - 20.yy Sanat ve Tasarımın Etkileşimi

Dersin Amaçları

1. Avrupa ve A.B.D.'de 20. yüzyıl alışılmış sanat tarihinin ana –izm lerini tanıtmak.
2. Tanıtılan akımların tasarıma etkisini okumayı öğretmek.
3. Aynı zaman dilimlerindeki tasarım ve sanat alanındaki gelişmeleri ilişkilendirerek kıyaslamak

Dersin Tanımı

Naturalism karşıtlığı ve nesnel ve öznel çözüm arayışları, Psikanaliz, Primitivism, Avrupa dışı
kültürlerin bulunuşu, Fovizm, Alman İfadeciliği, Kübizm, Fütürizm, Soyut sanat ve fotoğrafın
etkisi,. İki savaş arası dönemde Dadaism, Sürrealizm, Konstrüktivizm, Uluslararası Stil, Frank
Lloyd Wright, Bauhaus ve Le Corbusier,. Sanat ve Devrim, Soyut Dışavurumculuk, Pop Sanat,
Minimal ve Kavramsal Sanat, Fotogerçekçilik, Modernizm ve Post-modernizm.

Koordinatörleri
Çiğdem Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024