Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 450E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 20.yy Sanat ve Tasarımın Etkileşimi
İngilizce Inter. Btwn.20th Cen.Art & Des
Dersin Kodu
EUT 450E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Çiğdem Kaya
Dersin Amaçları 1. Avrupa ve A.B.D.'de 20. yüzyıl alışılmış sanat tarihinin ana –izm lerini tanıtmak.
2. Tanıtılan akımların tasarıma etkisini okumayı öğretmek.
3. Aynı zaman dilimlerindeki tasarım ve sanat alanındaki gelişmeleri ilişkilendirerek kıyaslamak
Dersin Tanımı Naturalism karşıtlığı ve nesnel ve öznel çözüm arayışları, Psikanaliz, Primitivism, Avrupa dışı
kültürlerin bulunuşu, Fovizm, Alman İfadeciliği, Kübizm, Fütürizm, Soyut sanat ve fotoğrafın
etkisi,. İki savaş arası dönemde Dadaism, Sürrealizm, Konstrüktivizm, Uluslararası Stil, Frank
Lloyd Wright, Bauhaus ve Le Corbusier,. Sanat ve Devrim, Soyut Dışavurumculuk, Pop Sanat,
Minimal ve Kavramsal Sanat, Fotogerçekçilik, Modernizm ve Post-modernizm.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Görsel sanat eserleri ile ilgili eleştirel düşünebilme yeteneği kazanırlar
2. 20.yüzyıl sanatında ve tasarımında politik, sosyal ve teknolojik gelişmelere karşı oluşan
anahtar gelişmeleri öğrenirler
3. Çağdaş sanatın çağdaş tasarımın etkileşmesini izleyebilme yetisi kazanırlar
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024