Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 222 - Avrupa Mimarlığı Tarihi
 

MIM 222 - Avrupa Mimarlığı Tarihi

Dersin Amaçları

Çağdaş Mimarinin temellerini belirlemek
Avrupa mimarisinin biçimler sözlüğünü tanıtmak
Öğrencinin mimarlık ürünlerine tarihsel bir perspektif içinde yaklaşmasına
yardımcı olmak

Dersin Tanımı

Üslup kavramı, Ortaçağ olgusu ve günümüzdeki değişen imgesi. Romanesk
dönem mimarlığı. Yığma yapının strüktürlenme süreci ve Gotik. Rönesans'ı
ortaya çıkaran modern koşullar: Kapitalizm, Aydınlanma ve Hümanizma.
Kentsel kültürün yeniden oluşması. Rönesans kuralcılığından Maniyerizm'in
öznelliğine geçiş ve nedenleri. Barok ve Rokoko dönemlerinde mimarlığın
karmaşıklaşması: Tümel tasarım, çok katmanlılık, mekan ve ışık etkisinin
tasarlanması. Mutlakiyet, saray ve kent tasarımı. Osmanlı Batılılaşma
mimarlığı. Modernliğin ilk belirmesi: Aydınlanma mimarlığı. Historisist
çoğulculuk. Oryantalizm Endüstri devrimi: Yeni yapı malzemeleri ve türleri.
19. Yüzyıl kentleri.

Koordinatörleri
Nejat Turgut Saner
Nejat Turgut Saner
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024