Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 222 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Avrupa Mimarlığı Tarihi
İngilizce History of European Architecture
Dersin Kodu
MIM 222 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nejat Turgut Saner
Nejat Turgut Saner
Dersin Amaçları Çağdaş Mimarinin temellerini belirlemek
Avrupa mimarisinin biçimler sözlüğünü tanıtmak
Öğrencinin mimarlık ürünlerine tarihsel bir perspektif içinde yaklaşmasına
yardımcı olmak
Dersin Tanımı Üslup kavramı, Ortaçağ olgusu ve günümüzdeki değişen imgesi. Romanesk
dönem mimarlığı. Yığma yapının strüktürlenme süreci ve Gotik. Rönesans'ı
ortaya çıkaran modern koşullar: Kapitalizm, Aydınlanma ve Hümanizma.
Kentsel kültürün yeniden oluşması. Rönesans kuralcılığından Maniyerizm'in
öznelliğine geçiş ve nedenleri. Barok ve Rokoko dönemlerinde mimarlığın
karmaşıklaşması: Tümel tasarım, çok katmanlılık, mekan ve ışık etkisinin
tasarlanması. Mutlakiyet, saray ve kent tasarımı. Osmanlı Batılılaşma
mimarlığı. Modernliğin ilk belirmesi: Aydınlanma mimarlığı. Historisist
çoğulculuk. Oryantalizm Endüstri devrimi: Yeni yapı malzemeleri ve türleri.
19. Yüzyıl kentleri.
Dersin Çıktıları Araştırma becerisi
Eleştirel düşünme becerisi
Batı mimarlığı
Ulusal ve bölgesel mimarlık
Mimarlığın geçmişi ve bugününü anlama
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024