Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 234E - Kent Sosyolojisi
 

SBP 234E - Kent Sosyolojisi

Dersin Amaçları

1. Şehirin temel bileşenlerinden olan insan toplumlarının oluşumu ve dönüşümünü anlamak
2. İnsan toplumlarının geliştirdiği sosyal sistemler ile şehirsel yerleşmeler özelinde sosyolojik
bakış açısı kazandırmak
3. Şehir sosyolojisi alanındaki farklı kuramsal bakış açılarını kavramak
4. Sosyolojik araştırma sürecini kavramak

Dersin Tanımı

Sosyolojinin temel ilkeleri. Sosyolojinin yöntem ilkeleri ve araştırma yolları. Toplumsal küme,
simgeler, toplumsallaşma. Toplumsal yapı. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik. Toplumsal
kurumlar. Toplumsal değişme ve değişimin mekana yansıması. Şehir sosyolojisine giriş. Şehirin
ortaya çıkması ve evrimi. Şehirlerin türleri. Şehirsel büyümeye ekolojik yaklaşım. Şehirsel
büyüme kuramları. Türkiyede gecekondu olgusu. Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme. Batı
ülkelerinde metropoliten kentin sosyal mekanı. Kentsel kuramda yeni gelişmeler

Koordinatörleri
Melis Oğuz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024