Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 234E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kent Sosyolojisi
İngilizce Urban Sociology
Dersin Kodu
SBP 234E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melis Oğuz
Dersin Amaçları 1. Şehirin temel bileşenlerinden olan insan toplumlarının oluşumu ve dönüşümünü anlamak
2. İnsan toplumlarının geliştirdiği sosyal sistemler ile şehirsel yerleşmeler özelinde sosyolojik
bakış açısı kazandırmak
3. Şehir sosyolojisi alanındaki farklı kuramsal bakış açılarını kavramak
4. Sosyolojik araştırma sürecini kavramak
Dersin Tanımı Sosyolojinin temel ilkeleri. Sosyolojinin yöntem ilkeleri ve araştırma yolları. Toplumsal küme,
simgeler, toplumsallaşma. Toplumsal yapı. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik. Toplumsal
kurumlar. Toplumsal değişme ve değişimin mekana yansıması. Şehir sosyolojisine giriş. Şehirin
ortaya çıkması ve evrimi. Şehirlerin türleri. Şehirsel büyümeye ekolojik yaklaşım. Şehirsel
büyüme kuramları. Türkiyede gecekondu olgusu. Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme. Batı
ülkelerinde metropoliten kentin sosyal mekanı. Kentsel kuramda yeni gelişmeler
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024