Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 437E - Çağdaş Mimarı üzerine Analiz ve Kritik
 

MIM 437E - Çağdaş Mimarı üzerine Analiz ve Kritik

Dersin Amaçları

Bu dersin amacı:
1) ‘Post modern’ dönemden gu¨nu¨mu¨z ‘Ku¨reselleşme’ eğiliminine kadar son altmış
yılın mimari pratiklerini kapsayarak öğrencilere mimari du¨şu¨nceyi etkileyen teorik
yaklaşımlarla tarihi ve ku¨resel durumlar konusunda bilinç ve bunları anlamak için
araçlar kazandırmak.
2) Mimarinin biçim özelliklerini, estetik sorunlarını ve yapısal anlamlarını
inceleyebilmek.
3) Medya ile resim, iç mekan ve u¨ru¨n tasarımı, sinema ve yeni medya gibi diğer
sanat dalları arasında karşılaştırmalar yapmak.
4) Tasarım su¨recinin mantığını, tarih içindeki yerini, su¨rdu¨ru¨lebilirliğini ve yeni
binyıldaki ekolojik eğilimi anlayabilmeleri için ip uçları vermek.

Dersin Tanımı

Louis I. Kahn ve geç 1950ler Modern Mimarlığında “Anıtsallaştırma”; Robert
Venturi, 1960lar ve 70’lerde Amerika’daki Post Modern Mimarlık ve 80’lerdeki
evrimi; Aldo Rossi ve İtalyan “Tendenza” hareketi; Ku¨reselleşme ve Yerelleşme;
Trend, Moda ve Mimarlık: Bruce Mau ve Rem Koolhas; Ku¨reselleşme Çağında
Mimarlık: Frank Gehry, Peter Eisenman ve Zaha Hadid; Eleştirel Bölgecilik:
Avrupa, Asya ve Amerika’daki deneyimler, Kuzey İtalya’da Carlo Scarpa;
Mimarlıkta Hi-tech, yeni diller ve Ütopya: Reyner Banham, Archigram ve
60’lardan sonraki eğilimler, Renzo Piano, Sir Norman Foster ve yu¨zyıl doÅNnu¨mu¨nde
yeni eğilimler; Yeni binyılda du¨nya şehirlerindeki mimarlık; Yeşil mimarlık ve
Su¨rdu¨ru¨lebilirlik: Çağdaş du¨nya mimarlığında yeni yönelmeler.

Koordinatörleri
Luca Orlandı
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023