Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 437E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çağdaş Mimarı üzerine Analiz ve Kritik
İngilizce Analysis & Critics on Contemporary World Architecture
Dersin Kodu
MIM 437E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Luca Orlandı
Dersin Amaçları Bu dersin amacı:
1) ‘Post modern’ dönemden gu¨nu¨mu¨z ‘Ku¨reselleşme’ eğiliminine kadar son altmış
yılın mimari pratiklerini kapsayarak öğrencilere mimari du¨şu¨nceyi etkileyen teorik
yaklaşımlarla tarihi ve ku¨resel durumlar konusunda bilinç ve bunları anlamak için
araçlar kazandırmak.
2) Mimarinin biçim özelliklerini, estetik sorunlarını ve yapısal anlamlarını
inceleyebilmek.
3) Medya ile resim, iç mekan ve u¨ru¨n tasarımı, sinema ve yeni medya gibi diğer
sanat dalları arasında karşılaştırmalar yapmak.
4) Tasarım su¨recinin mantığını, tarih içindeki yerini, su¨rdu¨ru¨lebilirliğini ve yeni
binyıldaki ekolojik eğilimi anlayabilmeleri için ip uçları vermek.
Dersin Tanımı Louis I. Kahn ve geç 1950ler Modern Mimarlığında “Anıtsallaştırma”; Robert
Venturi, 1960lar ve 70’lerde Amerika’daki Post Modern Mimarlık ve 80’lerdeki
evrimi; Aldo Rossi ve İtalyan “Tendenza” hareketi; Ku¨reselleşme ve Yerelleşme;
Trend, Moda ve Mimarlık: Bruce Mau ve Rem Koolhas; Ku¨reselleşme Çağında
Mimarlık: Frank Gehry, Peter Eisenman ve Zaha Hadid; Eleştirel Bölgecilik:
Avrupa, Asya ve Amerika’daki deneyimler, Kuzey İtalya’da Carlo Scarpa;
Mimarlıkta Hi-tech, yeni diller ve Ütopya: Reyner Banham, Archigram ve
60’lardan sonraki eğilimler, Renzo Piano, Sir Norman Foster ve yu¨zyıl doÅNnu¨mu¨nde
yeni eğilimler; Yeni binyılda du¨nya şehirlerindeki mimarlık; Yeşil mimarlık ve
Su¨rdu¨ru¨lebilirlik: Çağdaş du¨nya mimarlığında yeni yönelmeler.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler:

1. Du¨nyada son elli yılda gerçekleşmiş olan mimari akımlar ve özellikleri
2. Hem Batı mimarlığında hem de Çin, Hindistan Brezilya veya Türkiye gibi yeni gelişmiş
olan u¨lkelerin mimarlığındaki trendlerin çağdaş örnekleri
3. Mimarlığın bugu¨nu¨nu¨ ve yeni eğilimlerini anlama
Önkoşullar Çağdaş Mımarlik
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Kenneth Frampton, Modern architecture: a critical history, Thames & Hudson, London 2007
Diğer Referanslar Alain de Botton, The Architecture of Happiness, Pantheon Books, New York
2006, (Turkish transl.), Mutluluğun Mimarisi, Sel Yayıncılık, Istanbul 2007
K. Michael Hays, (edited by) Architecture theory since 1968, The MIT Press,
Cambridge 2000
Charles Jencks, Critical Modernism - Where is Post Modernism going?, Wiley
Academy, London 2007
Rem Koolhaas, S,M,L,XL, Monacelli Press, New York 1998
Bruce Mau, Life Style, Phaidon Press, London 2005
Franco La Cecla, Against Architecture, PM Press – Green Arcade New York 2011
W. J. R. Curtis, Modern Architecture since 1900, Phaidon, London 2002
Hal Foster, Design and Crime, UK, Verso Book, 2002, (Turkish transl.), Tasarim ve suç, İletişim Yayınları, Istanbul 2004
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024