Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / ISS 524 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Pazarlama Araştırması
İngilizce Marketing Research
Dersin Kodu
ISS 524 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nimet Uray
Dersin Amaçları Dersin temel amacı pazarlama araştırması sürecini anlamak ve bu sürece ilişkin becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır. Pazarlama stratejilerinin planlanmasında kritik öneme sahip pazarlama araştırması bulgularının elde edilme sürecinin öğrenilmesi ve yorumlanması dersin önemli hedefleridir.
Dersin Tanımı Günümüzde yöneticilerin firmalarının faaliyette bulundukları pazarlarda kararlarını doğru ve zamanında verebilmesi, rekabet avantajı sağlamada önemli rol oynayan pazarlama strateji ve taktiklerinin kısa sürede ve etkin olarak belirlenmesi, pazardan sürekli veri sağlanmasına ve bu bilgilerin doğru yöntemlerle analiz edilmesine bağlıdır. Bu kapsamda kritik bir role sahip olan, pazarlama araştırması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, doğru - yanlış, başarılı - başarısız, bilimsel yönteme dayalı - dayalı olmayan, araştırma tekliflerinin ayırt edilmesini, ihtiyaç duyulan araştırma bilgilerini en etkin elde etme yöntemini belirlemeyi, gerekirse firma içindeki bir birim tarafından fiilen araştırmanın yürütülmesini denetlemeyi mümkün kılacaktır. Bu konudaki bilgi gerek araştırma yaptıran, gerekse araştırma yapan için önemlidir. İkinci gruba girecekler için elzem görünen bu bilgiler, bütçenin optimum şekilde yapılması ve kullanılması, doğru ve zamanında karar vermek isteyen yöneticileri için de kaçınılmazdır
Dersin Çıktıları
Önkoşullar Ders programında öngörülmeyen herhangi bir aksaklık, tatil vs. gibi zorunlu haller dışında Ödev teslim tarihlerinde hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrencilerin bu doğrultuda bir talepte bulunmaması rica edilir. Ödev 1:

Ders kapsamında 3 veya EN FAZLA 4 kişiden oluşan gruplar, verilen konu listesinden seçecekleri veya grubun önerdiği bir konuda saha çalışmasına dayalı makalelere ulaşacakları bir literatür araştırmasından sonra, anket formu oluşturarak bir araştırma projesi yazacaklar ve bu projelerin sunumlarını yapacaklardır. Çalışmanın amacı, literatür araştırmasına dayalı teorik çerçeve, araştırma tasarımı (kalitatif veya kantitatif mi, neden? ve örneklem metodu ne, neden? anlatılacak), değişkenler, hipotezler, anket formu (Literatür araştırması konuyu genel çerçevesi ile kavramak amacı ile okunacak olan bir-iki ilgili konu hakkında ders kitabı ve araştırma konunuzla doğrudan ilgili saha çalışmasına dayalı ekte belirtilen akademik dergiler ve benzerlerinde yayınlanmış olan en az 6 makaleye dayalı olacaktır. Internet sayfası şeklinde olan referanslar bunlara ek olarak yer alabilir ama literatürün temelini oluşturan makaleler arasında yer alamaz.

Ödev 2:

Her öğrenci tüm sınıfa verilen daha önceden yapılmış olan bir pazarlama araştırması projesinin verilerini SPSS programı ile analiz ederek, bulgular ve sonuçlar stratejik yorumlar ile birlikte bir rapor halinde teslim edecektir.

Gerçek Pazarlama Araştırma Raporları Sunumu:

Öğrenciler 3-4 kişilik gruplar oluşturacak, her grup seçmiş olduğu kalitatif-kantitatif nitelikte gerçekleştirilmiş pazarlama araştırması raporlarını yöntem açısından eleştirecek ve mevcut bulgulara dayanarak ne tür stratejik sonuçlar çıkarılabileceğini belirleyecektir. Söz konusu çalışmalar sınıfta 20 dakikalık sunumlarla sınıfla paylaşılacaktır
Gereken Olanaklar Pazarlama Konusundaki Akademik Dergiler

Journal of Marketing
Journal of Marketing Research
Journal of Consumer Research
Journal of Retailing
Journal of the Academy of Marketing Science
Marketing Science
Harvard Business Review
Journal of Business Research
Journal of Advertising
Journal of Advertising Research
Management Science
Journal of Personal Selling and Sales Management
Journal of Public Policy and Marketing
Journal of Marketing Education
Psychology and Marketing
Sloan Management Review
Journal of Business
Journal of International Business Studies
Industrial Marketing Management
Journal of Consumer Marketing
California Management Review
Business Horizons
Journal of International Marketing
Journal of Services Marketing
International Journal of Research in Marketing
Journal of Consumer Psychology
Journal of Marketing Theory and Practice
European Journal of Marketing
Journal of Marketing Management
Journal of Health Care Marketing
Decision Sciences
Journal of Product Innovation Management
Journal of Business and Industrial Marketing
Journal of Global Marketing
Marketing Management
Journal of Business Ethics
Journal of Business Logistics
Marketing Education Review
Journal of Personal Selling and Sales Management
Advances in Consumer Research
Journal of Consumer Marketing
Marketing Intelligence and Planning
Journal of Services Marketing
Journal of Euromarketing
International Journal of Consumer Marketing
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020