Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / STR 503E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanat Tarihi Historiyografyası
İngilizce Historiography
Dersin Kodu
STR 503E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aslıhan Erkmen Birkandan
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. sanat üzerine düşünce tarihinin incelenmesi,
2. sanat tarihinde değişen kuramsal yaklaşımların irdelenmesi,
3. sanat tarihçilerinin ve düşünürlerin sanatla ilgili metinlerinin analiz edilmesi,
4. güncel sanat tarihi metinleri oluşturmaya yönelik fikirlerin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Antik dönemden 18. yüzyıla sanat tarihi yazımı. 20. yüzyılda sanat tarihi yazımı ve eleştirisi. Plinius; Vasari; Morelli; Bellori; Winckelmann; Burchardt; Riegle; Wölfflin; Panofsky; Hauser; Gombrich; Focillion; Hegel; Warburg; 1930 sonrası sanat tarihi yazımında gelişmeler. Türkiye'de sanat tarihi yazımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. sanat tarihi ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur,
II. sanat tarihiyazımına katkı sağlayan yazar, sanat tarihçi, düşünürler ve görüşlerini tanır,
III. sanat teorilerinin güncel sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel, vb. koşullar altında geçirdiği değişiklikleri tartışır,
IV. kültürel, bölgesel ve zamansal farklılıkların sanat tarihiyazmınına etkilerini / katkılarını ayırt eder,
V. sanat tarihi alanının temel sorunlarını açıklar,
VI. güncel sanat tarihyazımına katkıda bulunmanın yöntemlerini çözümler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Bilgisayar kullanımı, sunum
Diğer
Ders Kitabı FERNIE, Eric (ed.) (1995) Art History and its Methods, Phadion Press, London.
Diğer Referanslar • AKIN-KIVANÇ, Esra (ed., çev.) (2011) Mustafa 'Âli's 'Epic Deeds of Artists'. A Critical Edition of the Earliest Ottoman Text about the Calligraphers and Painters of the Islamic World, Brill, Leiden and Boston.
• GOMBRICH, E. H. (1987) Reflections on the History of Art Views and Reviews, (ed. Richard Woodfield), Oxford.
• HARRISON, Charles and WOOD, Paul (1992) Art in Theory: An Anthology of Changing Ideas, Oxford.
• HAUSER, Arnold (1959) The Philosophy of Art History, Londra, Routledge.
• HOLT, E.G.A. (1957) A Documentary History of Art, Garden City, New York.
• KLEINBAUER, Eugene (1971) Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of Twentieth-Century Writings on the Visual Arts, New York.
• KUBLER, George (2008) The Shape of Time: Remarks on the History of Things, Yale University Press, New Haven.
• ÖZPINAR, Ceren (2016) Türkiye'de Sanat Tarihi Yazımı (1970-2010), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
• PODRO, Michael (1982) The Critical Historians of Art, New Haven and London.
• VASARI, Giorgio (1989) The Lives of the Artists, Penguin Books, Harmondsworth.
• VASARI, Giorgio (2013) Sanatçıların Hayat Hikayeleri, (çev: Elif Gökteke), Sel Yayıncılık, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020