Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 521E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilim Devrimi
İngilizce Scientific Revolution
Dersin Kodu
BVT 521E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Karataş
Dersin Amaçları 1. Bilimsel Devrimin ana aktörleri ve olaylarını tanıtmak;
2. Modern Bilimin doğuşundaki toplumsal ve siyasi arkaplanı anlatmak;
3. Bilimsel Devrim tarihindeki temel mesele ve tartışmalar hakkında bilgi sahibi yapmak;
4. Birincil kaynakları ve literatürü metodik bir sekilde kullanarak iyi kurgulanmış bir akademik metin üretmek; yazılı ve sözel akademik ifade becerisini geliştirmek
Dersin Tanımı Modern bilimin erken modern Avrupa’daki temelleri; bilimsel devrimin tarihi ve tarihyazımı; onbeşinci ve onsekizinci yüzyıllar arasında Avrupa’da bilimsel bilginin üretimi ve yayılmasının siyasi ve toplumsal arkaplanı; yeni bilimsel tecessüs metodunun kurumları, hamileri ve ilişki ağları; deneyci bilimin doğuşu hikayesinin ana aktörleri, tartışmaları ve eserleri
Dersin Çıktıları 1. Erken Modern dönemde modern bilimin doğuşu hakkındaki bilgilerini arttıracaklar;
2. Bilimsel bilgi üretimini belirli toplumsal ve siyasi bağlamlara oturtabilecekler;
3. Bilimsel Devrime dair tarihyazıcılığının kavram ve metodlarına vukufiyet sağlayacaklar;
4. İyi kurgulanmış bir akademik metin bünyesinde temelli bir tarihsel argüman üretebilecekler.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022