Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 514 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknolojinin Gelişim Tarihi
İngilizce History of Development in Technology
Dersin Kodu
BVT 514 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aytekin Çökelez
Dersin Amaçları Teknoloji ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması
Teknolojinin gelişim sürecinin incelenmesi
Teknolojinin gelişimini etkileyen etmenler incelenmesi
İnsan hayatında teknolojinin yerinin incelenmesi
Teknolojik karmaşıklık derecesinin incelenmesi
Dersin Tanımı Bu ders, teknolojinin farklı kültürle etkileşimi ve tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar geçirdiği gelişim evrelerini içermektedir.
Temel kavramlar, Teknolojinin bilimler ve toplumla ilişkisi, Teknolojinin doğası ve farklı kültürlerle olan etkileşimi, Teknoloji tarihinde dönüm noktaları, Tarih öncesi çağlarda teknoloji, Antik Yunan ve Helenistik dönemlerde teknoloji, Roma döneminde teknoloji, Orta çağda teknoloji, Rönesans ve aydınlanma döneminde teknoloji, Osmanlılarda teknoloji, İlk modern çağda teknoloji, Modern çağda teknoloji gibi içeriğe sahiptir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Temel kavramları bilirler,
2. Teknolojinin farklı kültürlerle olan etkileşimini bilirler,
3. Teknolojinin tarih öncesi dönemlerden başlayarak günümüze kadar geçirdiği gelişim evrelerini bilirler.
4. Teknolojiyi etkileyen faktörleri bilirler.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Çalışkan, D. (2015). Cezeri’nin olağanüstü makineleri. İstanbul: Papersense Yayınları.
Kazancıgil, A. (1999). Osmanlılarda bilim ve teknoloji. İstanbul: Ufuk Kitapları.
Levis, E.E. (Çev. B.Çölgeçen) (2005). Teknolojinin başyapıtları. İstanbul: Güncel yayıncılık.
Singer, C.E., Holmyard, E.J. and Hall, A.R. (eds). (1954). A history of technology. London: OUP.
Tez, Z. (2005). Tekniğin evrimi. Ankara: Paragraf Yayınevi.
Tez, Z. (1989). Madencilik ve metalürji tarihi. İstanbul: Kitapsaray Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020