Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / BVT 608 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilim&Tekn.Tarihin.Metodoloji
İngilizce Methodology in History of Science and Technology
Dersin Kodu
BVT 608 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Aytekin Çökelez
Dersin Amaçları 1. Yeni ve yakın zamanda yapılmış akademik çalışmaların incelenmesi,
2. Öğrencilerin disiplinde bulunan bazı yaklaşımları tanımaları ve ne yapıldığı ve nasıl
yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması,
3. Öğrencilerin yerel kütüphane, arşiv, kolleksiyon ve on-line kaynakları kullanma
becerilerinin geliştirilmesi,
4. Bilim ve teknoloji tarihinde yeni bir çalışma tasarlama, hazırlama ve sonuçlarını sunma
becerilerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Bilim ve teknoloji tarihinin doğası ve özellikleri, Bilim ve teknoloji tarihi araştırmaları genel incelemeleri, Kaynak çeşitleri ve kaynak tarama yöntemlerini, Bilim ve teknoloji tarihinde konu ve araştırma soruları belirlenmesi, veri toplanması, sonuçların rapor haline getirilmesi, araştırma önerisi hazırlama ve sunma.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Mevcut çalışmaları okuma ve anlama, alanyazın taraması yapma,
2. Araştırma konusu belirleme, araştırma soruları uluşturma,
3. Arşiv tarama,
4. Araştırma önerisi hazırlama
yeteneğini geliştirecekler.
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Ayhan, M. (1998). Bilim tarih ve metodoloji. Ankara: Sis Yayıncılık.
Cadiou, F. Vd. (Çev. D. Çetinkasap). (2013). Tarih nasıl yapılır?. İstanbul: İletişim
Yayınları.Memiş, E. (2014). Tarih metodolojisi. Bursa: Ekin Yayınları. Jacob, M. (2010). The Scientific Revolution: A Brief History with Documents.
Oxford: Blackwell Publishing. Bedford: St. Martin’s.
Sarton, G. (1997). Bilim tarihinde yöntem. (Çev.: Remzi Demir Ve Diğerleri).
Ankara: Doruk Yayıncılık.
Şimşek, A. (Ed.) (2015). Tarih nasıl yazılı? Tarihyazımı için çağdaş bir metodoloji.
İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023