Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 5022E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe History of Eurogenetic Art Music 1 (until 1720)
İngilizce Hist.of Eu.Art Mus.1 (un.1720)
Dersin Kodu
MYL 5022E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Paul Alıster Whıtehead
Dersin Amaçları 1. Okumalar ve tartışmalar ile öğrencilere Ortaçağ ile Barok dönem arası Batı sanat müziğindeki ana akımları ve dönemleri öğretmek,
2. Batı müziğinin kurumsal çerçevesi ve kültürel kimliği hakkında bir anlayış geliştirmek,
3. Seçilmiş örnekleri dikkatle dinleme üzerinden eleştirel dinleme yetisini geliştirmek
4. Erken Batı müziğinde varolan önemli akımları ve stil özelliklerini tanıtmak,
Dersin Tanımı Antik Yunan ve Erken Roma’da müzik, klasik dünyada müzik teorisi, polifoninin temelleri, organum ve motet, Ortaçağ’da dindışı eserler, Ars Nova, Erken Rönesans, Rönesans ve Geç Rönesans müziği, Erken Barok vokal ve enstrümantal müzikleri,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır:
1. Önemli bestecilerin eserlerinin biyografik altyapı, dönemin kültürel ve entelektüel şartları konusunda bilgi edinilmesi
2. Ortaçağ, Rönesans ve Barok dönemlerinde müzik-tarih eksenli birçok farklı konuda yorum yapma yetkinliğinin kazanılması
3. Müzik tarihi çalışmalarında kullanılan standart bibliyografi araçlarının ve kaynakların kullanımı hakkında bilgi edinilmesi
4. Seçilmiş müzik örneklerini dinleme deneyimi sonucu tanıma, kategorize etme ve bağlamsal olarak yorumlama becerisinin kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Barbara Russano Hanning, Concise History of Western Music, 4th edition, (W, W, Norton, 2010).
Diğer Referanslar J, Peter Burkholder, Claude V, Palisca, eds,, Norton Anthology of Western Music, 6th edition, (W, W, Norton, 2005),
Norton Recorded Anthology of Western Music, CDs 1 to 6,
Piero Weiss and Richard Taruskin, eds,, Music in the Western World: A History in Documents (Schirmer, 1984),
Oxford Music Online (internet resource)
J, Peter Burkholder, Donald Jay Grout, Claude V, Palisca, A History of Western Music, (W, W, Norton, 2010),
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024