Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 596 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer
İngilizce Scientific Research, Ethic and Seminar
Dersin Kodu
MJT 596 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Dersin Amaçları 1. Araştırma yazısı, bildiri, makale gibi akademik yazıları okumak, çözümlemek.
2. Seminer, panel gibi etkinlerde sunum yapma becerisi kazanmak.
3. Makale, araştırma ve eleştiri yazıları yazmak.
4. Bilimsel araştırma ve yayında uyulması gereken etik ilkelerin öğrenilmesi
5. Başarılı sunum tekniklerinin değerlendirilmesi, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Dersin Tanımı Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar. Müzik ve disiplinler arası konularda bilimsel etkinlikler hazırlamak ve tartışma ortamı yaratmak.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencileraşağıdaki konularda bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1. Bilimin, bilimsel bilginin ve bilimin tarihsel gelişiminin ne olduğunu kavramış olma
2. Bilimsel araştırma yöntemlerini anlamış ve uygulayabilecek olma
3. Literatür taraması ve analizi yapabilmek
4. Bilimsel yayın çeşitlerinin neler olduğunu ve temel özelliklerini öğrenmiş olma
5. Bilimsel çalışmada takip edilmesi gereken etik kuralları kavramış ve içselleştirmiş olmak
6. Teknik veya teknik olmayan konularda sunum hazırlayabilme becerisine sahip olma
7. Sunum yaparken sözel/vokal/görsel olarak dinleyiciye hitap etmeyi öğrenmiş olma
8. Sunum esnasında iletişimin önemini kavrama, topluluk önünde rahat konuşma becerisine sahip olma
9. Müzik araştırmalarında bilimsel araştırma ve ifade yeteneği kazanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar 1]Andrwe Bradbury (2006) Çeviri: H. Elçi, Başarılı Sunum Teknikleri, Kaizen Yayıncılık.
[2]Alley M. (2013) The Craft of Scientific Presentations: Critical Steps to Succeed and Critical Errors to Avoid, Springer.
[3]Trochim, W.M.K. (2016) Research Methods Essenial Knowledge Base. Cornell University.
[4]Schwabish J. (2016) Better Presentations: A Guide for Scholars, Researchers and Wonks, Columbia University Press.
[5]Richard Bowen, W. (2014) Engineering Ethics Challenges and Opportunities, Springer e-book.
[6] Sampsel, Laurie J. 2008. Music Research: A Handbook, Oxford University Press.

[7] Booth, Wayne C. 2003. The Craft of Research, The University of Chicago Press.Crabtree, Phillip, Donald Foster. 2005. Sourcebook for Research in Music, Indiana University Press.
[8] Herbert, Trevor. 2003. Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music, London: ABRSM Publishing.
[9] Karahasanoğlu Songül, Yavuz Elif Damla. 2018. Müzikte Araştrma Yöntemleri, İstanbul: İTÜ TMDK Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024