Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 502E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tarihsel Müzikolojinin Temelleri
İngilizce Foundati.of Historic.Musicol.
Dersin Kodu
MZJ 502E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • Tarihsel müzikolojinin yöntem ve kaynaklarını tanınması,
• Müzikoloji disiplinin tarihsel bir bakış açısıyla kavranması
• Tarihsel müzikoloji konularının gelenek ve tarihselcilik kavramları çerçevesinde tartışılması
Dersin Tanımı Kitaplar, müzik notaları, bilimsel incelemeler, ses kayıtları ve müzik aletleri gibi tarihsel kaynakların incelenmesi. Performans pratikleri. Müzikal biyografi. ‘Tarihselcilik’ ve ‘gelenek’ kavramları. Yorumsamacı tarih yazımı, toplumsal tarih yazımı, ’merkezsizleştirilmiş’ tarih yazımı vb. kuramsal yaklaşımlar. Müzik tarihinin dönemleri üzerine tarihsel müzikoloji çalışmaları; antik kaynaklar, ortaçağ, rönesans, barok, klasik dönem ve 19. yüzyıl müzikolojileri.
Dersin Çıktıları I. Tarih yazımı ve tarihsel araştırma yöntemleriyle ilgili bilgi ve beceri
II. Müzik tarihine müzik kuramları açısından bakabilme yetkinliği
III. Türkiye’deki müzikoloji çalışmalarına tarihsel müzikoloji alanından katkıda bulunma
IV. Tarihsel müzikoloji alanında özgün çalışmalar üretebilme bilgisi ve yetkinliği
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar Proje sunumları için bilgisayar kullanımı.
Diğer Ders içeriğine ait müzik örneklerinin CD çalar ile dinletilmesi veya görsel malzemenin izlenmesi.
Ders Kitabı • Samson, Jim. 2009. An Introduction to Music Studies, ed. Harper Scoot and Jim Samson, Cambridge University Press
• Christ, Stephen A. And Roberta Montemorra Marvin. 2008. Historical Musicology: Sources, Methods, Interpretations. USA: University of Rochester Press
• Pekacz, Jonata. 2004. “Memory, History and Meaning”, Journal of Musicological Research 23, 39-80.
• Dahlhaus, Carl. 1997 (1977). Foundations of Music History. Cambridge University Press
Diğer Referanslar • Çerezcioğlu Aykut Barış. 2015. “Tarihsel Müzikoloji Üzerine Yeniden Düşünmek”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.8, s.41. (1444-1452)
• Beşiroğlu Şehvar, Çolakoğlu Gözde, Tohumcu Gonca, Eken Merve. 2010. Ercümend Berker ve Yazıları, İTÜ TMDK Yayınları.
• Behar, Cem, 2012. Şeyhülislamın Müziği, İstanbul: Pan Yayıncılık.
• Kutluk, Fırat. Müzik ve Politia, Ankara: Doruk Yayıncılık.
• Öztürkmen, Arzu. 2011. “Sözlü Tarihin Poetikası: Anlatı ve Gösterim”, Edebiyatın Omzuındaki Melek, Yayına Haz. Zeynep Uysal, İstanbul: İletişim Yayınları.
• Haydon, Glen. 1941. Introduction to Musicology, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
• Kimmey, John A. 1988. A Critique of Musicology, New York: Edwin Melen Press.
• Pruett, James W.,Thomas P. Slavens. 1985. Research Guide to Musicology: Chicago: American Library Association.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024