Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 604 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe 19.&20.YY.Türk Müz.Teor.&Analz
İngilizce THEORIES AND ANALYSIS OF TURKISH MUSIC IN THE 19TH AND 20TH CENTURIES
Dersin Kodu
MJT 604 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • 19. yüzyıl Osmanlı tarihi içinde ‘Makam Müziği’ni; müzikoloji ve müzik teorisi çalışmaları açısından incelemek.
• Cumhuriyet fikri ve kavramının oluştuğu 20. yüzyıl ‘Makam Müziği’ni; müzikoloji ve müzik teorisi çalışmaları açısından incelemek.
Dersin Tanımı Osmanlı toplumunda yaşanan batılılaşma hareketlerinin 19 ve 20. yüzyıl Türk Makam Müziği üzerindeki yansıma ve sonuçları. Cumhuriyet dönemi müzik politikaları. Cumhuriyet ve Batılılaşma hareketlerinin müzik teorisi üzerindeki etkileri. 20. yüzyıl Türk Makam Müziği teorisi çalışmaları: Rauf Yekta, Arel - Ezgi - Uzdilek sistemleri. Türk Müziği’nde 20. yüzyıldaki farklı sistem ve teorilerin incelenmesi ve karşılaştırılması.
Dersin Çıktıları I. Türk Makam müziğinde kullanılan ses sistemleriyle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi,
II. Türk Makam müziğinde kullanılan ses sistemleriyle ilgili tarihsel bilgi ve karşılaştırma yeteneği,
III. 19 ve 20. yüzyıl Türk Makam müziği teorisi hakkında bilgi,
IV. 21. yüzyılda yapılan teori çalışmaları hakkında bilgi.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar Proje sunumları için Microsoft Office kullanımı.

.
Diğer Ders içeriğine ait müzik örneklerinin CD çalar ile dinletilmesi veya görsel malzemenin izlenmesi.
Ders Kitabı Arel, Hüseyin Saadettin. 1993. Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, (haz. Onur Akdoğu), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Cevher Hakan. 1993. Tanburi Cemil Bey ve Rehber-i Musiki, İzmir: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Yayınları.
Erguner, Süleyman. 2003. Rauf Yekta Bey. İstanbul: Kitabevi Yayınları.
Diğer Referanslar Ezgi, Suphi, 1935. Nazari, Ameli Türk Musikisi, I-V, İstanbul: Belediye Konservatuarı Yayınları.
Karadeniz, Ekrem. 1983. Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Kıyak, Hüseyin. 2018. Yüzyıllık Metinlerle Tanburi Cemil Bey, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.
Paçacı, Gönül, 2010. Osmanlı Müziğini Okumak, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Tura, Yalçın. 2017. Türk Musikisi Mes’eleleri, İstanbul: İz Yayıncılık.
Yalçın Gökhan. 2016. Haşim Bey Mecmuası, Ankara: AKM Yayınları.
Yavuzoğlu, Nail. 2009. 21. Yüzyılda Türk Müziği Teorisi, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020