Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 5011E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Multimedya Tasarımı
İngilizce Multimedia Design
Dersin Kodu
MYE 5011E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Konstantınos Vasılakos
Dersin Amaçları 1. Yazılım ve donanım tasarım teknolojilerinin temel katmanlarının incelemesi ile
öğrencilere obje temelli programlama ve devre tasarımı konularının öğretmek,
2. Sanatsal çalışmalar kapsamında değerlendirilen multimedya eserlerinin incelemek
felsefi tartışmalar yoluyla öğrencileri tasarım ilkeleri konusunda bilgilendirmek,
3. Atölyeler ve uygulamalı egzersizler aracılığıyla, öğrencilerin algılarının disiplinlerarası
çerçevede genişletmek.
Dersin Tanımı Güncel multimedya teknolojilerinin sanatsal uygulamalar kapsamında incelenmesi, işitsel, görsel
sanatlar ve yeni medya alanlarında kullanılan çeşitli yazılım ve donanım platformları vb, araçve
tekniklerin kapsamlı incelemesi, multimedya konusunda teorik tartışmaların yanı sıra
uygulamalı egzersizler ile sanatsal dışa vurumlar için yeni sistemlerin geliştirilmesi yönünde bir
temel hazırlanması.
Dersin Çıktıları 1. Multimedya tasarımı alanındaki çağdaş teknolojiler konusunda bilgi edinilmesi,
2. Çok bileşenli dışavurum araçlarının sanatsal çalışmalara entegrasyonunun
geliştirilmesine yardımcı olacak, platformlardan bağımsız tasarım konseptleri hakkında
bilgi edinilmesi,
3. İşitsel-görsel sanat ve yeni medya çalışmalarında sıkça kullanılan donanım ve yazılım
bileşenleri konusunda bilgi ve bu alanlardaki sanat eserlerini tasarım ilkeleri temelinde
analiz etme becerisi kazanılması,
4. İnsan-bilgisayar etkileşimi, sanatsal ifade, geribildirim vb, konularda yorum Yapma,
teorik düşünme ve bu konuları farklı araştırma alanlarında değerlendirme becerisi
edinilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020