Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MDP 661E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çoklu Ortam İçin İleri Tasarım
İngilizce Advanced Multimedia Design
Dersin Kodu
MDP 661E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Konstantınos Vasılakos
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere sahip oldukları donanım ve yazılım becerilerine dayanarak belli bestecilik sorunlarına genel tasarım ilkelerini uygulamayı öğretmek.
2. Çoklu ortam için hazırlanmış ufuk açıcı eserlerin tartışılması yoluyla öğrencilerin çoklu ortam alanındaki temel bestecilik sorunlarına dair bir anlayış geliştirmelerini sağlamak.
3. Çeşitli tasarım projeleri yoluyla öğrencilere plan yapmayı, yönetmeyi ve gelişim aşamasında sorun çözmeyi öğretmek.
Dersin Tanımı Çoklu ortamda bestecilik ve icrada kullanılacak özel araçların tasarımı. Çoklu ortam besteciliğindeki önemli eserler, kuramlar ve estetik meseleler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Çoklu ortam besteciliği için ileri araçlar geliştirme becerisi
2. Özel bestecilik sorunlarını çözmek için platformlardan bağımsız tasarım kavramlarınu uygulama yetkinliği
3. Özel çoklu ortam çalışmaları için araç geliştirme konusunda plan yapma ve yürütme becerisi
4. Çokluortam besteciliğindeki güncel estetik tartışmalara özgün yaratıcı ve teknik yanıtlar üretme yetkinliği.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020