Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 531E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bireysel Çalgı Eğitimi 3
İngilizce Instrument Individual Inst.-3
Dersin Kodu
MYL 531E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tolgahan Çoğulu
Dersin Amaçları 1. Teknik egzersiz ve etüdlerle öğrencinin teknik ve müzikal becerilerini geliştirmek
2. Farklı dönemlerden repertuar çalıştırılması sayesinde öğrencilerin müzikal performans
konusundaki algılarını geliştirmek
3. Öğrencileri farklı besteciler ve müzik stilleri ile tanıştırmak
Dersin Tanımı Romantik dönem ve erken 20. yüzyıl repertuarından seçilmiş eserlerin ilgili çalgı için çalışılması, eserlerin müzikal ve form analizi,
20. yüzyıl geç dönem repertuarından seçilmiş eserlerin müzikal ve form analizi, çalgı tekniği,
icraya yönelik dönem stillerinin analizi, farklı sanatçıların yorumlarının karşılaştırılması, dönem
sonu resitali için program notlarının yazımı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır:
1. Seçtikleri çalgıda daha yüksek seviyede bir başarı gösterebilme yetkinliğinin
kazandırılması
2. Kendi tekniklerindeki problemleri tespit edebilme ve çözüme dönük çalışmalar
yapabilme becerisinin kazandırılması
3. Önemli icracılar, besteciler ve besteler, kendine özgülük, tarihsel icra pratikleri gibi
kendi çalgılarını ilgilendiren müzikal ve estetik konularda bilgi edinilmesi
4. Seçtiği çalgıyla dönem sonu jürisine iyi hazırlanılmış bir performans sunabilme
yetkinliğinin kazandırılması
Önkoşullar MYL 519E
Gereken Olanaklar ONLINE EĞİTİM
Diğer
Ders Kitabı Pierce, Alexandra, Deepening Musical Performance Through Movement,
Bloomington: Indiana University Press, 2007,
Diğer Referanslar Burton, Anthony, ed, A Performer’s Guide to Music of the Baroque Period, London:
Associated Board of the Royal Schools of Music, 2002,
Conable, Barbara, What Every Musician Needs to Know About the Body, Andover
Press, USA, 2000,
Barlow, Wilfred, The Alexander Technique, Rochester: Healing Arts Press, 1990,
Cone, Edward T, Musical Form and Musical Performance, New York: W,W,Norton,
1968,
Meyer, Leonard B, Emotion and Meaning in Music, Chicago: University of Chicago
Press, 1956,,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020