Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 522E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Kültürleri: Bölgeler ve Akımlar
İngilizce Music Cultures: Regions & Trends
Dersin Kodu
MZJ 522E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Burcu Yıldız Ataş
Dersin Amaçları • Bölgeler, ülkeler ve kültürler bazında dünyada yer alan müzik kültürlerini karşılaştırmalı yaklaşımla incelemek
• Müzik kültürlerini farklı kimlik temsilleri dahilinde yorumlamak
• Dünya müzikleri üzerine yürütülmüş olan örnek alan çalışmalarının incelenerek öğrencilerin bu bağlamda yapacakları özgün araştırmalara katkı sunmak.
Dersin Tanımı Dünyanın farklı bölgelerinden müzik kültürlerinin göç, bellek, kimlik, toplumsal cinsiyet, siyaset, inanç ve ritüeller gibi farklı bağlamlarda incelenmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I.Çeşitli toplumları ve onların müzik geleneklerini tanıma ve betimleme becerisi
II.Kültürler arası müzikal bakış açısı kazanma yetkinliği
III. Etnomüzikoloji disiplini içinde önemli bir yeri olan dünya müzikleri literatürü hakkında bilgi
IV.Bu çalışmaların ışığında Türkiye’deki müzik oluşumlarını kültürel tarih içerisinde konumlandırılabilme yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020