Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MJT 606 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Müziğinde Batı.&Modernizm
İngilizce WESTERNIZATION AND MODERNISM IN TURKISH MUSIC
Dersin Kodu
MJT 606 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Nilgün Doğrusöz Dişiaçık
Dersin Amaçları • Osmanlı döneminde başlayan ve cumhuriyet döneminde de devam eden batılılılaşma ve modernizim hareketlerinin müzik üstündeki etkilerini analiz etmek
• Yapılan araştırmalar sonucunda örnek çalışmalarla sosyal bilimler alanında yeni bakış açıları ortaya koymak
• Karşılaştırmalı analitik bakışlar doğrultusunda makale yazıp sunumlar yapmak
Dersin Tanımı Batılılaşma. Modernleşme. Tanzimat. Milliyetçilik akımları. Osmanlı’da batı düşüncesi ve batılılaşma. Ulusallaşma dönemi. Cumhuriyet dönemi. III.Selim dönemi. II.Mahmud dönemi. Müzik anlayışları. İlk batılı müzik kurumu Muzıkay-ı Hümayun. Müzik eğitim kurumu Darülelhan. Batı müziği ve Türk müziği
eğitimi. Osmanlı sarayında batı müziği. Osmanlı müziğinde batı etkileri. İlk batılı tiyatrolar. Şehirli eğlence müzikleri. Kantolar. Operetler. Avrupa müziği’nin Türkiye’deki etkileri ve yeni Türk müziği anlayışı. Türk müziği, batı müziği tartışmaları. Popüler müzi. Gazino müziği.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;

I. Bilimsel çalışma ve araştırma yetkinliği
II. Makale ve rapor yazma, sunuş yapma yetkinliği
III. Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Modernizim, Post-modernizim kavramları hakkında bilgi ve mu¨zikteki etkilerini gözlemleme becerisi
IV. Batılılaşma, Çağdaşlaşma, Modernizim, Post-modernizim kavramları hakkında du¨nya ve Tu¨rkiye ile ilgili değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme ve mu¨zikteki etkilerini gözlemleme yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Bozdoğan, Sibel Reşat. 1998. Tu¨rkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. İstanbul: Tarih
Vakfı.

Tanrıkorur, Cinuçen. 2000. Mu¨zik Kimliğimiz Üzerine Du¨şu¨nceler. İstanbul: Ötu¨ken
Yayınları

Özkan, Derya. 1999. Cumhuriyetin Sesleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Tuğlacı, Pars. 1986. Donizetti Paşa: Osmanlı Sarayının İtalyan Maestrosu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023