Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 514E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mekan Tasarımında Dijital Sunum Teknikleri
İngilizce Digital Representation Techniques for Interior Design
Dersin Kodu
IMT 514E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ervin Garip
Dersin Amaçları 1. İç mimari sunum tekniklerini bilgisayar ortamına taşımak,
2. İç mimarlık eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama ortamında dijital sunum tekniklerine yönelik artan talebi karşılamak,
3. İç Mimari tasarım çalışmalarının temsil ve sunumu için 3 boyutlu modelleme platformunu kullanmayı öğretmek
4. "Temsil" kavramının teorik altyapısının irdelenmesi
Dersin Tanımı Temel 3 boyutlu modelleme ve dijital sunum teknikleri; dijital dünyanın içerisinde iç mimari temsil teknikleri; 3 boyutlu modelleme ortamında iç mimari tasarım potansiyelleri; dijital sunumun ana elemanları olan veri alma, veri gönderme, modelleme ve oluşturma/işleme prosedürleri; ile modelleme için çizim komutları ve arayüz; imaj oluşturma teknikleri ve işleme motorları; oluşturulan imajları çeşitli dijital platformlarda düzenleme; temel vektörel sunum teknikleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. Modelleme ve İmaj Oluşturma/ İşleme için çizim komutları ve arayüzü kullanma bilgi ve becerisi,
II. Nokta ve eğri modelleme için çizim komutları ve arayüzü kullanma bilgi ve becerisi,
III. Yüzey modelleme için çizim komutları ve arayüzü kullanma bilgi ve becerisi,
IV. İç mekan modellemesi için çizimlerin veri alma ve veri gönderme prosedürleri ile aktarım ve hazırlık aşamaları hakkında bilgilenme ve kullanma becerisi,
V. İç mekan modelleme yetkinliği,
VI. İşleme/ oluşturma teknikleri hakkında bilgilenme ve kullanma becerisi,
VII. İmaj yazılım arayüzü, basit işlemler, basit işleme muameleleri ve etkiler konusunda bilgilenme ve kullanma becerisi,
VIII. Vektörel tabanlı yazılımlar, çizimlerin veri alma/veri gönderme işlemleri, temel teknikler hakkında bilgilenme ve kullanma becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Cline, Lydia. (2007). Architectural Drafting For Interior Designers, 1st Ed. (Delmar Cengage Learnin.
Ching, F.C., and Binggeli, C. (2004). Interior Design Illustrated, 2nd Edition, Wiley.
Terzidis, K. (2003). Expressive Form: A Conceptual Approach To Computational Design, 1st Ed., Routledge.
M. Becker, P. Golay. (1999). Rhino NURBS 3D Modeling, Architectural Press.
Drpic, I. (1988). Sketching And Rendering Of Interior Spaces, Watson-Guptill.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024