Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / TKY 510 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türk Müz.Çağdaş Kompozisyon
İngilizce Contemporary Composition in Turkish Music
Dersin Kodu
TKY 510 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Eray Altınbüken
Dersin Amaçları Çok sesliliğin, çalgıların ve makam müziğinin özellikleri göz önünde bulundurularak besteleme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Makamlara ve kompozisyon kurallarına uygun çokseslilik arayışı. Çalgıların özelliklerine uygun solo, ikili, üçlü, dörtlü çalgı grupları için eser yazımı. İnsan sesi ve çalgıların bir arada kullanılması.
Dersin Çıktıları I. Makamlara ve kompozisyon kurallarına uygun çoksesli çalışmalar yapabilme becerisi.
II. Çalgıları iyi tanıma ve özelliklerine göre eser yazma hakkında bilgi.
III. Yeni üslup ve geleneksel üslubu bir arada uygulama becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Kişisel bilgisayar, notasyon yazılımı
Diğer
Ders Kitabı • AREL, Hüseyin Sadettin .1992. Prozodi Dersleri. İstanbul: Pan Kitabevi
• İLERİCİ, Kemal. 1970. Bestecilik Bakımından Türk Müziği ve Armonisi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
• HATİPOĞLU, Ahmet. 1988. Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Türk Musikisi Prozodisi.. Ankara: TRT Müzik Dairesi Yayınları
• YAVUZOĞLU, Nail. 1995. Türk Müziğinde Makam Analizi. İstanbul
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022