Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MDP 614E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzikte Kişisel Araştırma Konuları-2
İngilizce Individual Research Topics in Music-2
Dersin Kodu
MDP 614E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Cevdet Erek
Dersin Amaçları 1. Öğrencinin bir öğretim üyesiyle kendi ihtiyaçlarına uygun bir konu hakkında bire birçalışma yapmasını sağlamak.2. Öğrenciye, bir öğretim üyesinin rehberliği altında bir konuda derinlikli çalışma yapmafırsatı vermek3. Öğrencinin akademik yazım becerilerini geliştirmesine yardım etmek
Dersin Tanımı Yayınlanmaya uygun bir makaleni ya da doktora tezinden bir bölümün temelini oluşturacak birkonuda okuma, analiz, tartışma ve eleştiri yapma. Güncel metinler, kayıtlar, multimedya ve internet kaynaklarından elde edilen verilerin analizi ve tartışılması. Tarz ve içerik göz önündebulundurularak bir final ödevi hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı@ ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;1. Verili bir zaman dilimi içinde sonuca ulaştırılacak bir araştırma konusu belirleme becerisi2. Kendi özel ilgi alanlarıyla ilgili akademik yazın hakkında derinlemesine bilgi3. Belirli bir dergide yayınlanmak üzere; yani belirli bir okuyucu kitlesine yönelik olarak yazmanın getirdiği kısıtlamaları ve bu yazım biçiminin kuralları hakkında bilgi4. Seçilmiş olan konuda yeni bakış açıları geliştirme yetkinliği
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Trevor Herbert. 2009. Music in Words: A Guide to Researching and Writing About Music. Oxford University Press.D. Kern Holoman. 2008. Writing about Music: A Style Sheet. Berkeley: University of California Press. Pauline Shaw Bayne. 2008. A Guide to Library Research in Music (Lanham, MD: Scarecrow Press. Jann Pasler. 2007. Writing through Music: Essays on Music, Culture, and Politics. Oxford University Press. Gareth Loy. 2006. Musimathics: The Mathematical Foundations of Music, V.1-Musical Elements. MIT Press. W. Anthony Sheppard. 2001. Revealing Masks: Exotic Influences and Ritualized Performance in Modernist Music Theater. University of California Press. Joseph Gibaldi,. 2009. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 7th edn. New York: Modern Language Association of America. Kate Van Orden. 2000. Music and the Cultures of Print. New York: Garland. Richard J. Wingell. 1997. Writing About Music, 2nd edn. Prentice Hall.Kate L. Turabian,. 1996. A Manual for Writers Of Terms Papers, Theses and Dissertations, 6th edn. Chicago: University of Chicago Press.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020