Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 513E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makam Teorisi ve Analizi
İngilizce Maqam Theory&Analysis
Dersin Kodu
MYE 513E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yelda Özgen Öztürk
Dersin Amaçları 1. Türk Makam Müziği ses sistemi, makam, usul ve çeşnileri ile ilgili temel bilgileri kazanmak.
2. Makam müziği bilgisi ve makam müziğini duyma, okuma ve çözümleme becerilerini kazandırmak.
Dersin Tanımı Makam müziği hakkında genel bilgiler. Türk makam müziği ses sistemi. Makam müziğinde kullanılan çeşniler, 4’lü ve 5’liler, Makam ve dizi kavramı, Makam unsurları, Rast, Rehavi, Sazkâr, Rast-ı Cedid, Pençgâh, Yegâh, Uşşak, Bayati, Isfahan, Neva, Tahir, Hüseyni, Muhayyer, Gerdaniye, Karcığar ve Suznak makamları. Öğrenilen makamlarla solfej ve analiz.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
1. Makam müziği ses sistemleri ve teorileri hakkında bilgi
2. Makam müziğinde kullanılan çeşniler, 4’lü ve 5’liler, makam ve dizi kavramları hakkında bilgi
3. Rast, Rehavi, Sazkâr, Rast-ı Cedid, Pençgâh, Yegâh, Uşşak, Bayati, Isfahan, Neva, Tahir, Hüseyni, Muhayyer, Gerdaniye, Karcığar ve Suznak makamları hakkında bilgi
4. Makam ve çeşniler arasındaki ilişkileri analitik olarak inceleyebilme becerisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Kutluğ, Y.Fikret. 2000. Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi
Arel, H. Sadettin. 1968. Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul
Ezgi, Suphi. 1935. Nazari, Ameli, Türk Musikisi, 5 Cilt, İstanbul: Belediye Konservatuarı Neşriyatı.
Özkan, İsmail Hakkı. 1982. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri, İstanbul: Ötüken Yayınları
Ungay, M.Hurşit. 1981. Türk Musıkisinde Kullanılan Usuller ve Kudüm, İstanbul: Türk Musikisi Vakfı Yayınları
Yavuzoğlu, Nail. 2009. 21. Yüzyılda Türk Müziği Teorisi, İstanbul: Pan Yayıncılık
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023