Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYE 573E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çoklu Kanal Kaydı ve Miks
İngilizce Multi Track Recording&Mixing
Dersin Kodu
MYE 573E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Can Karadoğan
Dersin Amaçları 1. O¨gˆrencilere ileri kayıt tekniklerinin ve mu¨zik tu¨rlerinin c¸es¸itliligˆini o¨gˆretmek
2. O¨gˆrencilere kayıt ya da miks ic¸in o¨zelles¸mis¸ analog ve dijital sinyal is¸lem tekniklerini
o¨gˆretmek
3. O¨gˆrencilerin sinyal akıs¸ı kavrayıs¸ını gu¨c¸lendirmek
4. O¨gˆrencilerin denge, dinamik, frekans aralıkları, ses imajını duyma yeteneklerinin
gelistirmek
Dersin Tanımı Kanal kayıt ve c¸ok kanallı steryo miksi, Temel teknik ve beceriler, I·leri mikrofonlama teknikleri ve canlı c¸oklu kanal kaydı, miks ic¸in o¨zelles¸mis¸ analog ve dijital sinyal is¸lem teknikleri, sinyal akıs¸ı kavrayıs¸ı, denge, dinamik, frekans aralıkları, ses imajını duyma
Dersin Çıktıları Bu dersi bas¸arı ile tamamlayan o¨gˆrenciler as¸agˆıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;?
1. Kanal kayıt ve steryo miks is¸lemlerini teknik olarak yapabilme yetkinligˆi kazanılması ,
2. Degˆis¸ik mu¨zik tu¨rlerinin kanal kayıtlarını hazırlayıp deneyimleme becerisi
3. Sinyal akıs¸ını etkin bir bic¸imde yo¨netebilme becerisi
4. Denge ve dinamik is¸lem tekniklerini kayıt ve miks su¨rec¸lerinde uygulama bilgisi
5. Gelis¸mis¸ denge, dinamik, frekans aralıkları ve ses imajı farkındalıklarını steryo miks
is¸lemi u¨zerinde uygulayabilme becerisi
6. Kontrol odasındaki duyumu en uygun hale getirebilme yetkinligˆi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Izhaki, Roey, 2011, Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, 2nd edn, Focal Press,
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024