Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 5008E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Onsekizinci Yüzyıl’da Konturpuan
İngilizce 18th-Century Counterpoint
Dersin Kodu
MYL 5008E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Paul Alıster Whıtehead
Dersin Amaçları 1. Onsekizinci yüzyıl konturpuan stilleri hakkında üslupsal bir hassasiyet geliştirme
2. Onsekizinci yüzyıl konturpuan üslubunda yazma yeteneğini kazanma
Dersin Tanımı On sekizinci yüzyıl konturpuan disiplinine ait çalışmaların bilgisini edinme ve doğal bir şekilde on
sekizinci yüzyıl konturpuan üslubunda yazma yeteneğini kazanma,
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Onsekizinci yüzyıl konturpuan tekniklerini kullanarak beste yapma yetkinliği kazanılması
2. Onsekizinci yüzyıl konturpuan yazımına dair kurallar hakkında bilgi ve bunları ifade
edebilme becerisi edinilmesi
3. Onsekizinci yüzyılda en yaygın olarak kullanılan beste formları ve onsekizinci yüzyıl
bestecilerinin en önemli eserleri hakkında bilgi edinilmesi
4. Bir onsekizinci yüzyıl bestesinde stilistik olarak hangi özelliklerin uygun olacağını tespit
etme becerisi kazanılması
5. Bir metni onsekizinci yüzyıl stiline uygun olarak kurgulama becerisi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Peter Schubert and Christoph Neidhöfer, 2005, Baroque Counterpoint, Pearson.
Diğer Referanslar Robert Gauldin, 1988, Eighteenth-Century Counterpoint, Illinois: Waveland Press,
Kent Kennan,1998, Counterpoint,4th edn, Englewood Cliffs, N,J,: Prentice-Hall,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022