Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MYL 817E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kompozisyona Hazırlık C¸alıs¸maları
İngilizce Preparation for Compos.Studies
Dersin Kodu
MYL 817E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Amy Terese Salsgiver
Jeremy Jonathan Woodruff
Emmanouıl Ekmektsoglou
Dersin Amaçları 1. Haftalık ders ve o¨devlerle kompozisyon alanında kontrpuan ve armonik ac¸ılardan hakimiyet olus¸turmak
2. O¨gˆrencilerde mu¨zikal su¨rec¸ler ve formlar hakkında, o¨zellikle c¸agˆdas¸ mu¨zik alanında daha derin bir anlayıs¸ gelis¸tirmek
3. O¨gˆrencilerde kompozisyonlarını gerc¸ekles¸tirme ve sunma konusunda, gerekli durumlarda o¨gˆretmenin yo¨nlendirmeleri yardımıyla beceri gelis¸tirmek
Dersin Tanımı Yu¨ksek lisans seviyesindeki kompozisyon o¨gˆrencileri ic¸in besteciligˆe giris¸ dersi, ritmik ve aralıksal gelis¸tirme teknikleri gibi bestecilik yeteneklerini kapsama, ortaalan format kontrolu¨, yaratıcılık ve bestecilik kavramları, ileri notasyon uzmanlıgˆı, ve bestecilerin kariyer yeteneklerini gelis¸tirme
Dersin Çıktıları Bu dersi bas¸arıyla bitiren o¨gˆrenciler as¸agˆıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanacaklar:
1. Kompozisyon alanında ileri du¨zey stratejiler gelis¸tirme becerisi kazanılması
2. C¸agˆdas¸ mu¨zik stilleri konusunda daha derin bilgi edinilmesi
3. Stil ac¸ısından kendi farkındalıgˆını olus¸turma yetkinligˆi kazanılması
4. Kendi eserlerini du¨zenleme ve sunabilme becerisi kazanılması
5. C¸agˆdas¸ mu¨zik performansı ve notasyon uzantıları yoluyla profesyonel kalitede notalar
ve bo¨lu¨mler edinme becerisi kazanılması
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024