Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MDP 606E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kompozisyon Projesi 4
İngilizce Composition Project 4
Dersin Kodu
MDP 606E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emmanouıl Ekmektsoglou
Dersin Amaçları 1. Haftalık ders ve ödevler yoluyla öğrencilere oda müziği kompozisyonu için gereken
konturpuan ve armoni becerilerinde yeterlilik kazandırmak.
2. Öğrencilerin özellikle çağdaş müzikteki müzikal süreç ve formlara dair anlayışlarını
geliştirmek
3. Öğrencilere notalama ve enstrüman teknikleri konularında ileri düzeyde beceriler
kazandırmak
Dersin Tanımı Büyük ölçekli oda müziği yazımı, teknik formlar ve notasyonla ilgili konular, kişilik gelişimi,
özeleştiri.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı  ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
1. Büyük ölçekli oda müziği kompozisyonu için gereken ileri düzeydeki beceriler
2. Çağdaş müzik stillerine dair bilgi.
3. Stilistik bir öz-bilinç geliştirme yetkinliği.
4. Çağdaş müzikte yaratım, özgünlük,amaç ve öykünme gibi müzikal ve estetik konularda
yorum yapma yetkinliği.
5. Özeleştirel bir bilinç ve kompozisyonlarını gözden geçirme ve geliştirme becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Arnold Whittall. 1999. Musical Composition In the Twentieth Century, Oxford Music
Press.
David Nicholls. 1992. Experimental American Music 1890-1940, Cambridge
University Press.
James McCalla. 2003. Twentieth-century Chamber Music, New York: Routledge.
Solomon - How to Write for Percussion
The techiques saxophone - Marcus Weiss
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023