Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / MZJ 803 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Makam Teorisi
İngilizce Makam Theory
Dersin Kodu
MZJ 803 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gözde Çolakoğlu Sarı
Dersin Amaçları • Türk Makam Müziği’nde aralık, çeşni, dörtlü- beşli, çeşni ve makam kavramları hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak,
• Türk Makam Müziği usullerini algılama yeteneği kazandırmak,
• Türk Makam Müziği’nde form, tür, biçim konuları hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmak,
• Türk Makam Müziği teorisine ilişkin tarihsel çalışmalar ve günümüz yaklaşımlarını eleştirel okuyup, değerlendirmek,
• Türk Makam Müziği teorisinde farklı çözümleme yöntemlerini kullanarak yeni yaklaşımlar geliştirilmesini sağlamak.
Dersin Tanımı Türk Makam Müziği’nde aralık, dörtlü - beşli, çeşni ve makam kavramı. Safiyüddin, Meragi, Anadolu Edvar Geleneği, Kantemir, Abülbaki Nasır Dede ve Hüseyin Saadettin Arel’de makam anlayışı. Yazılı kaynaklar doğrultusunda makam sınıflama örnekleri. Türk Makam Müziği’nde usul kavramı ve genel bilgilendirme. Rast, Uşşak, Bayati, Isfahan, Acem, Acem Kürdî, Hüseyni, Muhayyer, Neva, Tahir, Hicaz, Şehnaz, Nikriz. Örnek eser çözümlemeleri ve uygulamaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar;
I. Tarihsel ve günümüze ait çalışmalar doğrultusunda Türk Makam Müziği’nde makam kavramı hakkında bilgi, beceri ve uygulama deneyimi.
II. Tarihsel ve günümüze ait çalışmalar doğrultusunda Türk Makam Müziği’nde usul kavramı, hakkında bilgi, beceri ve uygulama deneyimi.
III. Tarihsel ve günümüze ait çalışmalar doğrultusunda Türk Makam Müziği’nde form ve türler hakkında bilgi, beceri ve uygulama deneyimi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Kutluğ, Yakup Fikret. 2001. Türk Musikisinde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Diğer Referanslar • Akdoğu, Onur. 2003. Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir: Meta Basım.
• Güray, Cenk. 2017. Bin Yılın Mirası Makamı Var Eden Döngü: Edvâr Geleneği, İstanbul: Pan Yayıncılık.
• Judetz, Eugenia Popescu. 2010. A Summary Catalogue Of The Turkish Makams / Türk Makamlarının Özet Bir Kataloğu, İstanbul: Pan Yayıncılık.
• Tura, Yalçın, 2006. Tedkîk ü Tahkik İnceleme ve Gerçeği Araştırma Abdülbaki Nasır Dede, İstanbul: Pan Yayıncılık.
• Tura, Yalçın. 2001. Kantemiroğlu Kitâbu ‘İlmi’l-Mûsiki alâ Vechi’l-Hurûfât, Mûsikiyi Harflerle Tesbit ve İcrâ İlminin Kitabı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
• Uygun, Nuri. 1999. Safiyüddin Urmevî ve Kitab’ül Edvâr, İstanbul: Kubbeatlı Yayınları.
• Yavuzoğlu, Nail. 2009. 21. Yüzyılda Türk Müziği Teorisi, İstanbul: Pan Yayıncılık.
• Ungay, M.Hurşit. 1981. Türk Musıkisinde Kullanılan Usuller ve Kudüm, İstanbul: Türk Musikisi Vakfı Yayınları.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024